Κοινή Υπουργική Απόφαση 123/4.1.2016

Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

18/01/2016

Κωδικοποιημένο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 136 παρ. 9 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

γ) Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Β΄ 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Την υπ’ αριθ. Υ. 10/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2109) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα.

ε) Την υπ’ αριθ. Υ.6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2109) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα.

στ) Την υπ’ αριθ. Υ. 56/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2291) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2016

Σημειωσεις επι του νομου

Βλέπε και την εγκύκλιο 6707/2016 σχετικά με την παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send