logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2018-2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

21/09/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

21/09/2018

Κωδικοποιημένο
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98 Α΄ 2005) όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) και ισχύει.

3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Την με αριθ. Υ56/29-8-2018 (ΦΕΚ 3715/29-8-2018) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

7. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/23-3-1999), «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με, το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/17-12-2014) και ισχύει, καθώς και με το ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’/30-03-2018) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 218 Α΄) και με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο επιβάλλει την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄/25-11-2011).

11. Το π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160/29-8-2018) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ./οικ. Α-49789/2844 (ΦΕΚ 3653 Β΄/17-10-2017), κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών: Εσωτερικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στα «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας» (Β’ 1467).

13. Την με αριθ. πρωτ. οικ.268/29-5-2017 (ΦΕΚ 1911 Β’/1-6-2017) απόφαση περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού, κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.

14. Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ Α΄ 159/29-8-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

15. Την με αριθ. Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 3722/

17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

16. Την με αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ-121/Φ.911/23-10-2017 (ΦΕΚ 3765 Β’/26-10-2017) «ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» κοινή υπουργική απόφαση.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση