logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 0544/Μ./ΑΣ 27620

Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2017, 2018 και 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/12/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

11/12/2017

Κωδικοποιημένο
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας περί συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 1995 και κυρώθηκε με το ν. 2493/1997, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 84 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τ.Α΄, της 16ης Μαΐου 1997, (ΦΕΚ 84/Α΄/16.5.1997).

2. Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου, σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 19 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

4. Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος.

6. Την υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-52134/15.11.2016 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-39553/6.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών, Ιωάννη Αμανατίδη» (ΦΕΚ 3721 Β΄/17.11.2016).

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016), αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

send