logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ2-17998

Αναπροσαρμογή των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», χρηματικών ποινών και προστίμων»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

01/01/2002

Υπό κωδικοποίηση
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 19 του Ν. 2841/2000 "Λήψη Συμπληρωματικών Μέτρων για την Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την Εισαγωγή του Ευρώ" (ΦΕΚ 207/Α'/ -27.9.2000).

β. Των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β, 63γ και 63δ του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει.

γ. Της με αριθμό Κ2-8860/1.11.1995 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί επιβολής προστίμου και διαδικασία είσπραξης του, σύμφωνα με το άρθρο 63δ του Κ.Ν. 2190/1920 κ.λπ.» (ΦΕΚ/941/Β/15.11.1995)

2. Την με αριθμό 485/31.10.3001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης κ.λπ.» (ΦΕΚ/1484/Β/31.10.2001)

3. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των ποσών της χρηματικής ποινής και του προστίμου, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 54-63γ και 63δ, αντίστοιχα του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2001

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση