logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

27/05/2017

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 36.

2. Το ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Το ν. 4229/2014 (Α΄8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».

4. Τον α.ν. 445/1937 (Α΄ 22) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων» και τον α.ν. 446/1937 (Α΄ 23) «Περί Θεάτρων».

5. Το ν. 4014/2011 (Α΄209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄2471) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Του ν. 3526/2007 (Α΄ 24) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».

7. Του π.δ. 180/1979 (Α΄46) «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

9. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

10. Το π.δ. 105/2014 (Α΄172) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».

11. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

12. Το π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων».

15. Την υπ’ αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).

16. Tην υπ΄αριθμ. Υ186/10-11-2016 (Β΄3671) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Διαδικασία για τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Διαδικασία γνωστοποίησης

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση του καταστήματος

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Μεταβολή γνωστοποίησης

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση θεάτρων και κινηματογράφων

Άρθρο 7 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων

Άρθρο 8 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Άρθρο 9 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 10 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Απλουστευμένη διαδικασία για μηχανήματα αυτόματης πώλησης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών

Άρθρο 11 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Απλουστευμένη διαδικασία για την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία

Άρθρο 12 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Απλουστευμένη διαδικασία για πώληση τυποποιημένων τροφίμων

Άρθρο 13 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 14 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Κυρώσεις σχετικές με τη γνωστοποίηση

Άρθρο 15 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

Άρθρο 16 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 17 - Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 - Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ