logo-print

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Β/7/35889/2582 - Συμψηφισμός με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/10/2014

Κωδικοποιημένο
Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) και Φόρου Εισοδήματος (εφεξής Φ.Ε.) με οφειλές των δικαιούχων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.) και ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό.

2. Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α. για κάθε δικαιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. με τις οφειλές τους προς αυτούς.

3. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Ο.Κ.Α., το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο συνολικό ποσό των οφειλών.