logo-print

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση Β/7/35889/2582 - Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού οφειλών στους Ο.Κ.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/10/2014

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο & Η επιχείρηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τη Φορολογική Διοίκηση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Συμψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), και διενεργείται παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

2. Στη συνέχεια, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, υποβάλλονται αιτήματα συμψηφισμού στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης ως εξής:

Α) Συγκεντρωτικά, από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΔΗΛΕΔ) με ηλεκτρονικό αρχείο. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επεξεργάζεται το αρχείο αυτό και το επιστρέφει το αργότερο, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του, με σήμανση σε κάθε εγγραφή, η οποία πληροφορεί τη Φορολογική Διοίκηση εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α.. Εναλλακτικά η ανταλλαγή της πληροφορίας μπορεί να γίνει μέσω διασύνδεσης της ΔΗΛΕΔ και της ΗΔΙΚΑ μέσω κατάλληλου μηχανισμού διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο. Η Φορολογική Διοίκηση ολοκληρώνει τη διαδικασία επιστροφής, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) Μεμονωμένα, από τις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα, με πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από υπαλλήλους τους, που έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Ο πιστοποιημένος υπάλληλος καταχωρεί στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου της επιστροφής  και το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό και την παρακράτηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εν συνεχεία υποβάλλει το αίτημα. Η εφαρμογή επεξεργάζεται το αίτημα και επιστρέφει, σε πραγματικό χρόνο (online), το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, εμφανίζοντας στην οθόνη τον Α.Φ.Μ., τον A.M.K.A. και τα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,  επωνυμία) του δικαιούχου επιστροφής καθώς και την πληροφορία εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α.

Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών, στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται επιπλέον το ποσό της  οφειλής, o Ο.Κ.Α. στον οποίο υφίσταται η οφειλή, ο ΙΒΑΝ λογαριασμός του Ο.Κ.Α. και το παρακρατηθέν ποσό προς συμψηφισμό, ανά Ο.Κ.Α.

Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη της εν λόγω εφαρμογής φέρει μοναδικό αριθμό, την «Ταυτότητα Αιτήματος Συμψηφισμού» (εφεξής ΤΑΣ), δύναται να ανακτηθεί και εκτυπώνεται, προκειμένου να επισυναφθεί στον τίτλο επιστροφής ως δικαιολογητικό εξόφλησης αυτού.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που αναφέρεται στο αίτημα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών, ειδοποιείται ο δικαιούχος της επιστροφής, προκειμένου να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ο.Κ.Α., για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εφόσον τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Εναλλακτικά, δύναται να χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής από τον αρμόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση μη Οφειλής» ή έντυπη ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να ολοκληρώσει την διαδικασία επιστροφής κατά ανωτέρω.

send