logo-print

Άρθρο 25 - Νόμος 1733/1987 - Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/1996

Κωδικοποιημένο
Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

1. Για τις αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που είχαν κατατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εφαρμόζονται, ως προς τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος, οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Τα διπλώματα χορηγούνται από τον Ο.Β.Ι.. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται με βάση αυτές τις αιτήσεις και διπλώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και διατηρούνται τυχόν κεκτημένα δικαιώματα.

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: ο ν.2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας", το άρθρο 668 του Α.Κ., το β.δ. της 22.11.1920 "περί εκτελέσεως του νόμου 2527 περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας", τα άρθρα 1 έως και 12 του ν.1023/1980 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.2527/1920", η περίπτωση στ' του άρθρου 7 του π.δ.574/1982 "Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων", καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά θέματα που ρυθμίζονται απ' αυτόν. Ο ν.4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας" παραμένει σε ισχύ. Όπου ο ν. 4325/1963 αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορίου νοείται ο Ο.Β.Ι. και τυχόν παραπομπές στο ν.2527/1920 αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

3. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2, εδάφιο α' της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δε χορηγούνται από τον Ο.Β.Ι. διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.1316/1983.

4. Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας που υπηρετούν στο τμήμα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μπορεί με απόφαση του Υπουργού να διατίθενται στον Ο.Β.Ι. για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Β.Ι. θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να μεταβιβάζεται στον Ο.Β.Ι. ο εξοπλισμός κάθε φύσης του τμήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

5. Με π.δ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να μεταφέρονται στον Ο.Β.Ι. οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου για καταχώριση και έκδοση σημάτων.

6. Τροποποιήσεις του καταστατικού των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με π.δ. κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παράγραφος 5 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13) ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφ' όσον έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και δεν αφορούν θέματα έδρας, διάρκειας, διάλυσης, σκοπού και διοίκησης της επιχείρησης. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του π. δ. 166/1986 (ΦΕΚ 63Α) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

«1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1987. Η πρώτη τακτική συνέλευση θα συνέλθει μέσα σ' ένα εξάμηνο από τη λέξη της πρώτης εταιρικής χρήσης».

7. Στο τακτικό προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και στα μέλη των οικογενειών τους παρέχεται από το Δημόσιο υγειονομική περίθαλψη με τις προϋποθέσεις και τους όρους που παρέχεται στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και τα μέλη των οικογενειών τους, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων και στο παραπάνω προσωπικό.

Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και στο μόνιμο προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Σημειώσεις επί του άρθρου

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος νόμου, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1988

send