logo-print

Άρθρο 6 - Νόμος 2168/1993 - Εμπορία-Διάθεση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/11/1993

Μη κωδικοποιημένο
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εμπορία και η διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφάλειας.

3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:

α. Περιστρόφων, πιστολίων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών.

β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, καλύκων και καψυλίων αυτών.

γ. Κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου.

δ. Αεροβόλων όπλων.

ε. Εκρηκτικών υλών. Οι εισαγωγείς, κατασκευαστές, έμποροι και καταναλωτές των υλών αυτών υποχρεούνται να τις εναποθηκεύσουν σε αποθήκες δικές τους ή τρίτων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

στ. Όπλων για την καταστροφή συγκολλουμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.

ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες σε μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις.

η. Λογχών, ξιφών, απαθών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων και βαλλιστρίδων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

θ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές ή αποτελούν κειμήλια.

ι. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων.

4. Δεν απαιτείται άδεια για την εμπορία:

α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για συνήθη οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για θήρα, αλιεία, οικιακή, επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας

5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:

α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολιών, αυτόματων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Α' και ουσιωδών μερών των όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάνης), σκοπευτικών διοπτρών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

β. Κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Β' και αεροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις.

δ. Φυσιγγίων, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων κυνηγίου, μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδειο εμπορίας ή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή άδεια θήρας.

ε. Όπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά αντικείμενα, μόνο σε άτομα που επιδεικνύουν σχετική άδεια κατοχής.

στ. Των αναφερόμενων στην παράγρ. 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την απόφαση της ίδιας παραγράφου.

6. Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παράγρ. 2 του άρθρου 2 είδη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία περί της εμπορίας αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η υποχρέωση του εμπόρου προς ανακοίνωση στις αστυνομικές αρχές στοιχείων αγοραστών των ειδών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Οι όροι φύλαξης των ειδών, που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3 περιπτ. α' , β', γ' και ζ' του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

8. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής:

α. Των παραγρ. 1, 2, 3 περιπτ. α, β, γ', ε , στ, ζ' και 5 περιπτ. α', με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

β. Των παραγράφων 3, περιπτ. δ', η', θ', ι', ια' και 5 περιπτ. β', γ', δ', ε' και στ', με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
send