logo-print

Άρθρο 1 - Νόμος 2225/1994 - Αποστολή και συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/1994

Υπό κωδικοποίηση
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

1. Ιδρύεται "Εθνική Επιτροπή Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών". Η Επιτροπή εξυπηρετείται από δική της γραμματεία στην οποία προΐσταται ο πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Αποστολή της Επιτροπής είναι: α) η προστασία του απορρήτου των επιστολών και της τηλεφωνικής και κάθε άλλης μορφής τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης ή επικοινωνίας κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος, β) ο έλεγχος της τήρησης των όρων άρσης του απορρήτου που έθεσε η δικαστική αρχή.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται:

α) από έναν αντιπρόεδρο της Βουλής, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

β) από ένα βουλευτή-εκπρόσωπο κάθε κόμματος που διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα κατά τον Κανονισμό της Βουλής. Ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον αρχηγό του κάθε κόμματος με έγγραφη δήλωση που διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο της Επιτροπής,

γ) από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και με ειδικές γνώσεις σε θέματα επικοινωνιών, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η βουλευτική περίοδος στη διάρκεια της οποίας ορίσθηκαν.

4. Οι αναπληρωτές του προέδρου της Επιτροπής και των άλλων μελών της ορίζονται όπως και τα τακτικά μέλη της.

5. Ευθύς μετά τη γνωστοποίηση του ορισμού αντιπροέδρων της Βουλής ως προέδρου και αναπληρωτή προέδρου της Επιτροπής, ο ορισθείς πρόεδρος απευθύνει ερώτημα στους αρχηγούς των κομμάτων για να του γνωρίσει έκαστος τον εκπρόσωπο του αντίστοιχου κόμματος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, μετά την πάροδο της οποίας η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

6. Η Επιτροπή συγκροτείται εφόσον έχουν ορισθεί: α) ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος (ή του μεγαλύτερου από τα κόμματα που συγκροτούν τυχόν κυβερνητικό συνασπισμό) και β) του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή όλων των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο ορισμός των εκπροσώπων δύο τουλάχιστον κομμάτων, από τα οποία το ένα δεν μετέχει στην Κυβέρνηση ούτε της παρέχει την εμπιστοσύνη ή την ανοχή του κατά την έννοια του άρθρου 84 του Συντάγματος, εκτός εάν όλα τα κόμματα του Κανονισμού της Βουλής παρέχουν την εμπιστοσύνη τους ή την ανοχή τους, οπότε απαιτείται ο ορισμός των εκπροσώπων τουλάχιστον δύο κομμάτων. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό κατά την πρώτη συνεδρίασή της, χωρίς να απαιτείται ή έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποιεί τη συγκρότηση και σύνθεσή της στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εθνικής Αμυνας, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

7. Συγκρότηση νέου κόμματος, συγχώνευση κομμάτων ή μεταβολή της κομματικής σύνθεσης της συμπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας βουλευτικής περιόδου, συνεπάγεται αντίστοιχη ανασύνθεση της Επιτροπής, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1παρ. 5 και 6 του παρόντος νόμου.

8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον:

α) παρίστανται περισσότερα μέλη της από αυτά που απουσιάζουν και

β) μεταξύ των παρόντων μελών της περιλαμβάνεται ο πρόεδρος της Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του και ένα τουλάχιστον μέλος της που έχει ορισθεί από κόμμα της αντιπολίτευσης.

9. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της, όταν αυτός το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσει μέλος της. Τα μέλη προσκαλούνται από τον πρόεδρο της Επιτροπής με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

10. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων μπορούν να συνοδεύονται στις συνεδριάσεις και τις άλλες ενέργειες της Επιτροπής από ειδικούς τεχνικούς συμβούλους. Κάθε εκπρόσωπος κόμματος έχει δικαίωμα να ορίζει έναν ειδικό τεχνικό σύμβουλο, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στον πρόεδρο της Επιτροπής του ονόματος, της ιδιότητας και των ειδικών προσόντων που διαθέτει ο οριζόμενος, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος, της Επιτροπής ενημερώνει τους εκπροσώπους των κομμάτων για τους ορισθέντες τεχνικούς συμβούλους. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις για ορισθέντα τεχνικό σύμβουλο και ζητείται η αντικατάστασή του, αποφασίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής μετά από συνεννόηση με τον εκπρόσωπο του κόμματος του οποίου η επιλογή αμφισβητείται.

11. Η τελική συζήτηση της Επιτροπής για τη διαμόρφωση και για τη λήψη των αποφάσεων διεξάγεται χωρίς την παρουσία τεχνικών συμβούλων. Οι τεχνικοί σύμβουλοι, δεν έχουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, ούτε μπορούν να προβαίνουν ατομικά σε οιαδήποτε προβλεπόμενη από το νόμο ενέργεια επικαλούμενοι γενική ή ειδική εντολή του αντίστοιχου μέλους της Επιτροπής.

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send