logo-print

Άρθρο 3 - Νόμος 2479/1997 - Οργάνωση δικαστηρίων, διοίκηση της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/05/1997

Υπό κωδικοποίηση
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση

1. Μετά το άρθρο 6 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α') προστίθεται άρθρο 6 Α, που έχει ως εξής:

"Άρθρο 6 Α Σύμμετρη κατανομή πολιτικών υποθέσεων μεταξύ των ειρηνοδικών της ίδιας πρωτοδικειακής περιφέρειας

1. Αν η δικαστηριακή κίνηση ειρηνοδικείων που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια ορισμένου πρωτοδικείου εμφανίζεται, κατά την κρίση του προέδρου πρωτοδικών ή του τριμελούς συμβουλίου που διεύθυνα το πρωτοδικείο, ουσιωδώς μειωμένη σε σχέση με την κίνηση άλλων ειρηνοδικείων της ίδιας περιφέρειας, το όργανο αυτό, εκτιμώντας την όλη δικαστική απασχόληση των ειρηνοδικών κάθε ειρηνοδικείου, οφείλει να κατανέμει μεταξύ τους σύμμετρα τις πολιτικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το ειρηνοδικείο στο οποίο κάθε ειρηνοδίκης υπηρετεί.

2. Η κατανομή γίνεται ανά ημερολογιακό εξάμηνο με πράξη του οργάνου που διευθύνει το πρωτοδικείο. Η πράξη αυτή αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του πρωτοδικείου μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα που προηγείται της έναρξης ισχύος της. Για την πιστοποίηση της ανάρτησης συντάσσεται έκθεση, στην οποία περιέχεται η όλη πράξη. Οι εκθέσεις φυλάσσονται κατά σειρά σε ιδιαίτερο φάκελο.

3. Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου οι ειρηνοδίκες παραγγέλλονται να μεταβούν στα οικεία ειρηνοδικεία για την εκδίκαση.

4. Τα ειρηνοδικεία της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και τα ειρηνοδικεία των νήσων στις οποίες δεν εδρεύει πρωτοδικείο, εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περίπτ. ε', 6 παρ. 1 περίπτ. α', καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη για την αναπλήρωση ειρηνοδικών και την προς αυτούς παροχή σχετικής παραγγελίας δεν θίγονται.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να εφαρμόζονται από το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1997, αφού προηγηθεί, μέσα στον Ιούνιο 1997, η ως άνω διαδικασία".

2. Στο κεφάλαιο Π του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/ 1988) προστίθεται άρθρο 14 Α, με τίτλο "Ολομέλεια εισαγγελίας", που έχει ως εξής:

"Άρθρο 14 Α Ολομέλεια εισαγγελίας

1 Σε κάθε εισαγγελία στην οποία υπηρετούν τουλάχιστον πέντε εισαγγελικοί λειτουργοί, συγκροτείται ολομέλεια που αποτελείται από τους εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και παρέδρους που υπηρετούν σ αυτήν.

2. Την ολομέλεια συγκαλεί αυτός που διευθύνει την εισαγγελία και προεδρεύει αυτής. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική όταν: α} το ζητήσουν εγγράφως τα 2/5 των εισαγγελικών λειτουργών που κατά το χρόνο της αίτησης υπηρετούν στην εισαγγελία, β.) ζητηθεί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου η τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διοίκησης και εφόσον η σύγκλησή της αφορά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας της εισαγγελίας του δικαστηρίου.

3. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παθόντα περισσότερα από τα μισά κατά το χρόνο της σύγκλησης μέλη της. όχι όμως λιγότερα από τρία. Η Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη της. ■

4. Οι αποφάσεις της ολομέλειας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και υπερισχύουν των αποφάσεων των άλλων οργάνων της εισαγγελίας για το ίδιο θέμα. Αν για ένα θέμα σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δυο επικρατέστερων γνωμών.

5. Στην αρμοδιότητα της ολομέλειας υπάγονται:

α. η κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του κανονισμού της εισαγγελίας,

β. η λήψη αποφάσεων για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας της εισαγγελίας και απονομής της ποινικής δικαιοσύνης,

γ. η κατάρτιση των τμημάτων διακοπών."

3. α. Το άρθρο 16 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1986, ΦΕΚ 35 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2172/1993 (ΦΕΚ 207 Α') και το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α), αντικαθίσταται ως εξής.

"Άρθρο 16 Διεύθυνση εισαγγελιών

1. Την εισαγγελία διευθύνει ο εισαγγελέας, ο οποίος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της και έχει αναλογικά και κατά περίπτωση τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 15. Αν στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν περισσότεροι εισαγγελείς τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος,.

2. Οι εισαγγελίες εφετών Αθηνών και πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τις ολομέλειες των εισαγγελιών αυτών, οι οποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτόν ανά διετία την ενδέκατη πρωινή ώρα του δεύτερου Σαββάτου του μηνός Σεπτεμβρίου. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν υπάρχει απαρτία, οι ολομέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα του επόμενου Σαββάτου και η εκλογή γίνεται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη.

Υποψήφιοι είναι υποχρεωτικά οι πέντε αρχαιότεροι εισαγγελείς της εισαγγελίας εφετών, οι δέκα αρχαιότεροι της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών και οι πέντε αρχαιότεροι εισαγγελείς της εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για τους οποίους δεν συντρέχει κώλυμα εκλογής της παρ. 6 του άρθρου 15.

Η εκλογή διενεργείται από τριμελή εφορευτική επιτροπή την οποία αποτελούν ο νεότερος εισαγγελέας και οι δύο νεότεροι αντεισαγγελείς από αυτούς που απαρτίζουν την ολομέλεια. Τα ονόματα των εκλόγιμων εισαγγελέων αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο κατ αλφαβητική σειρά και κάθε μέλος της ολομέλειας εκφράζει την προτίμηση του σε ένα μόνο υποψήφιο με σταυρό προτίμησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο πριν ή μετά το όνομα του υποψήφιου με γραφίδα μπλε ή μαύρου χρώματος.

Ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους διευθύνει την εισαγγελία για διάστημα δύο ετών που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους της εκλογής. Αν υπάρξει ισοψηφία διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις ανωτέρω εισαγγελίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα εξακολουθήσουν να τις διευθύνουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1997.

3. Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις εισαγγελίες εφετών Αθηνών και πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης από την εκλογή τους έως τη λήξη της θητείας τους, δεν επιτρέπεται να μετατεθούν χωρίς αίτηση τους, εκτός αν υπέπεσαν σε βαρύ παράπτωμα vie το οποίο έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη. Σε περίπτωση προαγωγής τους παραμένουν στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντα τους έως τη λήξη της θητείας τους.

Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις ανωτέρω εισαγγελίες, αν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους από πρόσκαιρο κώλυμα, αναπληρώνονται από τον αρχαιότερο εισαγγελέα που υπηρετεί στην εισαγγελία για τον οποίο δεν συντρέχει κώλυμα της παρ. 6 του άρθρου 15 Σε περίπτωση θανάτου η εξόδου με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία αυτού που διευθύνει κάποια από τις ανωτέρω εισαγγελίες, ενεργείται αναπληρωματική εκλογή για την οποία εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία της παρ. 2. Η θητεία αυτών που εκλέγονται με αναπληρωματική εκλογή διαρκεί μέχρι το χρόνο λήξεως της θητείας του θανόντα ή εξελθόντα από την υπηρεσία.

4. Στις λοιπές εισαγγελίες, στις οποίες υπηρετούν τρεις τουλάχιστον εισαγγελείς, δεν μπορεί να ασκεί τη διεύθυνση εισαγγελίας εισαγγελέας για τον οποίο συντρέχει κώλυμα της παρ. 6 του άρθρου 15."

β. Στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988. ΦΕΚ 35 Α') προστίθεται άρθρο 16α, ως ακολούθως:

"Άρθρο 16α

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δύναται με απόφασή του να καθορίζει τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης των δικαστικών μεγάρων, τα οποία κατά περίπτωση θα επιμελούνται στην κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των υπηρεσιών που στεγάζονται στο "κτίριο αυτό. Αντίγραφο του κανονισμού κοινοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος εντός μηνός μπορεί να τον αναπέμψει για τροποποίηση η διόρθωση. Οι αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν."

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α'} αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Ο κανονισμός καταρτίζεται, συμπληρώνεται, τροποποιείται η αντικαθίσταται:

α. των δικαστηρίων, καθώς και των εισαγγελιών στις οποίες υπηρετούν τουλάχιστον πέντε εισαγγελικοί λειτουργοί, από τις ολομέλειες αυτών

β. των λοιπών εισαγγελιών, από τους εισαγγελικούς λειτουργούς που υπηρετούν σ αυτές.

γ. των αυτοτελών μονομελών δικαστηρίων από τον πρωτοδίκη,

δ. των ειρηνοδικείων ή πταισματοδικείων στα οποία υπηρετεί ένας ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, από το δικαστή αυτόν "

5. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 2 του άρθρου 6 του ν 1668/1959 (ΦΕΚ 230 Α') αντικαθίσταται ως εξής

"β Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στα διοικητικά δικαστήρια όλης της Χώρας, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και τις γραμματείες τους και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια όλης της Χώρας και τις γραμματείες τους."

6. Τα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν 1756.-1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν 2'72/'993 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2298/1995 και το άρθρο 16 του ν 2331/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

"Όταν η Ολομέλεια του Αρείου Πάγος δικάζει πολιτικές ή ποινικές υποθέσεις, αποτελείται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και. εναλλάξ, κατά δικάσιμο, από τους αντιπροέδρους και τους αρεοπαγίτες που κληρώνονται κατά έτος και συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία δεκαεπτά (17) τουλάχιστον μελών (τακτική Ολομέλεια;. Αν λόγω έλλειψης η κωλύματος δεν αρκούν για τη συγκρότηση της τακτικής Ολομέλειας οι κληρωθέντες, καλούνται για τη συγκρότηση της αρεοπαγίτες της άλλης σειράς, κατά την τάξη της κληρώσεως τους".

7. Στην περ. ε' του άρθρου 29 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν 1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1868/1989 προστίθεται το εξής εδάφιο.

Ή έκθεση αυτή, εφόσον αφορά δικαστικούς λειτουργούς, κοινοποιείται στην Εθνική Σχολή Δικαστών."

6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988). όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1868/1989 και με το άρθρο 6 του ν. 2172/1993, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο στ' ως εξής

"στ. αν ζ δικαστικός λειτουργός εμφάνιζε: αδικαιολόγητη και σοβαρή, κατά την κρίση του Συμβουλίου, καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του από την οποία προκύπτει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δικαστικά καθήκοντα της θέσης στην οποία υπηρετεί·."

9. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2236/1994 (ΦΕΚ 146 Α ) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Όσοι όμως δικαστικοί λειτουργοί προέρχονται από το διαγωνισμό παρέδρων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της 30.9.1994 διατηρούν την αρχαιότητά τους"

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 77 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"8. Σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται ύστερα από αίτηση του εισαγγελέας εφετών. Επίσης, στο βαθμό αυτόν προάγεται μετατασσόμενος ύστερα από αίτηση του πρόεδρος εφετών ή εφέτης που έχει τρία τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθμό του Με προαγωγή προέδρων εφετών και εφετών επιτρέπεται η πλήρωση μόνο μέχρι δύο θέσεων αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου."

γ. Οι οργανικές θέσεις των πρωτοδικών και παρέδρων πρωτοδικείου ως και αυτές των αντεισαγγελέων πρωτοδικών και παρέδρων εισαγγελίας καθίστανται ενιαίες.

δ. Από 1ης Ιουλίου 1997 ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου αυξάνεται κατά μία (1) και ορίζεται σε οκτώ (8) και των αρεοπαγιτών κατά πέντε (5) και ορίζεται σε σαράντα πέντε (45). Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων των προέδρων εφετών αυξάνεται κατά πέντε (5) και ορίζεται σε πενήντα εννέα (59), των δε εφετών κατά τέσσερις (4) και ορίζεται σε τριακόσιες τριάντα (330). Από 1ης Ιουλίου 1997 ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων των προέδρων πρωτοδικών πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων αυξάνεται κατά εξήντα (60) και ορίζεται σε διακόσιες τρεις (203). από 1ης Ιουλίου 1998 κατά πενήντα (50) και ορίζεται σε διακόσιες πενήντα τρεις (253) και από 1ης Ιανουαρίου 1999 κατά σαράντα επτά (47) και ορίζεται σε τριακόσιες (300) με μείωση των θέσεων των πρωτοδικών, οι οποίες ορίζονται συνολικά σε επτακόσιες ενενήντα τρεις (793), επτακόσιες σαράντα τρεις (743) και εξακόσιες ενενήντα έξι (696), αντιστοίχως. Δικαστικά εν γένει έργα τα οποία, κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται να εκτελούνται από πρωτοδίκες, εκτελούνται και από τους νεότερους κατά σειρά προέδρους πρωτοδικών. Δικαστικά εν γένει έργα, τα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις ασκούνται από πρόεδρο πρωτοδικών μπορεί να εκτελούνται και από τους αρχαιότερους, κατά σειρά, πρωτοδίκες. Από 1ης Ιουλίου 1997 ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων των εισαγγελέων εφετών, των αντεισαγγελέων εφετών, των εισαγγελέων πρωτοδικών και των αντεισαγγελέων πρωτοδικών και παρέδρων εισαγγελίας αυξάνεται, αντιστοίχως, κατά τρεις (3), επτά (7), τριάντα τρεις (33) και πέντε (5) και ορίζεται σε τριάντα (30), ενενήντα μία (91), εκατόν σαράντα τρεις (143) και διακόσιες τριάντα δύο (232), αντιστοίχως.

ε. Από 1ης Ιουλίου 1997 ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων των προέδρων εφετών, εφετών,

προέδρων πρωτοδικών και πρωτοδικών - παρέδρων των διοικητικών δικαστηρίων αυξάνονται κατά μία (1), τέσσερις (4) μία (1), τέσσερις (4) και ορίζεται σε τριάντα εννέα (39). εκατόν πενήντα έξι (156), εβδομήντα εννέα (79) και τριακόσιες σαράντα επτά (347), αντιστοίχως.

10 Α. Το άρθρο 80 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2207/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 80 Όργανα επιθεώρησης

ι. Την επιθεώρηση ενεργούν:

α) Στα εφετεία, στα πρωτοδικεία, στις αντίστοιχες εισαγγελίες, στα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.

β} Στα πρωτοδικεία, στα ειρηνοδικεία και στα πταισματοδικεία και οι πρόεδροι εφετών και στις εισαγγελίες πρωτοδικών και οι εισαγγελείς εφετών.

γ) Στις γραμματείες των παραπάνω δικαστηρίων και εισαγγελιών, οι πρόεδροι και εισαγγελείς εφετών και οι πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών αντίστοιχα.

2 Με κλήρωση που γίνεται κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον του Α' Τμήματος ταυ Αρείου Πάγου, εκλέγονται οι επιθεωρητές αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ένας για κάθε περιφέρεια επιθεώρησης.

Δεν μπορεί όμως να εκλεγεί πάνω από ένας αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ως τακτικός επιθεωρητής και δεν τοποθετούνται στα σφαιρίδια τα ονόματα των διατελεσάντων τακτικών επιθεωρητών κατά την τελευταία τριετία.

Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αμέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το τμήμα συνέρχεται σε συμβούλιο, προκειμένου να τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουμένως επιδειχθούν σε όλα τα μέλη του συμβουλίου τα ονόματα των αρεοπαγιτών και αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.

κατά τη δημόσια συνεδρίαση ο Πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα δώδεκα (12) σφαιρίδια. Μετά την εξαγωγή κάθε σφαιριδίου ο Πρόεδρος εκφωνεί το όνομα του κληρωθέντος, το οποίο επιδεικνύεται στα λοιπά μέλη του Τμήματος. Από τους κληρωθέντες οι τρεις (3) αρχαιότεροι από τους πρώτους εννέα (9) αποτελούν το Συμβούλιο Επιθεώρησης, οι υπόλοιποι έξι (6) κατά τη σειρά της κλήρωσης αποτελούν τους επιθεωρητές των έξι (6) περιφερειών της επιθεώρησης και οι τελευταίοι τρεις (3) είναι οι αναπληρωτές των Επιθεωρητών.

Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό, που διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι αναπληρωτές, κατά τη σειρά της κλήρωσης τους, αναπληρώνουν τους επιθεωρητές σε περίπτωση θανάτου, κωλύματος ή αποχώρησης από την υπηρεσία τους και μόνο γιο τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.

Η θητεία των επιθεωρητών είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου από την κλήρωση τους έτους.

3. Οι επιθεωρητές αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου κατά το χρονικό διάστημα της άσκησης των καθηκόντων τους απαλλάσσονται από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Ειδικότερα, σ' επιθεωρητής της Β' Περιφέρειας απαλλάσσεται για όλο το διάστημα της θητείας του, καθώς και για τον επόμενο Ιανουάριο, και οι επιθεωρητές των υπόλοιπων περιφερειών για όλο το διάστημα από την 1η Ιουλίου του έτους της θητείας τους μέχρι και την 31 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση παράτασης της θητείας απαλλάσσονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της παράτασης.

4. Οι πρόεδροι εφετών ενεργούν επιθεώρηση των πρωτοδικείων, ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων και οι εισαγγελείς εφετών των εισαγγελιών της περιφέρειάς τους. παράλληλα προς την επιθεώρηση των επιθεωρητών αρεοπαγιτών και αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.

5. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, μετάθεσης ή κωλύματος του προέδρου η του εισαγγελέα εφετών ή του προέδρου πρωτοδικών, την επιθεώρηση ενεργεί ή συνεχίζει ο αντικαταστάτης τους, και αν δεν έχει τοποθετηθεί, ο νόμιμος αναπληρωτής τους. Σε όσα δικαστήρια και εισαγγελίες υπηρετούν περισσότεροι πρόεδροι ή εισαγγελείς εφετών ή πρόεδροι πρωτοδικών, ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία διενεργεί ο ίδιος την επιθεώρηση ή ορίζει εκείνον ή εκείνους που θα τη διενεργήσουν."

Β. Το άρθρο 62 του ν. 1756/1988. όπως είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 1868/1989, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2172/1993 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 2207/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 82 Όργανα επιθεώρησης

1. Την επιθεώρηση ενεργούν:

α. Στους παρέδρους, εισηγητές και δόκιμους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκλέγεται με κλήρωση.

β. Στα διοικητικά εφετεία και πρωτοδικεία τρεις (3) σύμβουλοι Επικρατείας, που εκλέγονται με κλήρωση.

γ. Στα διοικητικό πρωτοδικεία και οι πρόεδροι εφετών. Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν περισσότεροι πρόεδροι εφετών, ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο διενεργεί ο ίδιος την επιθεώρηση ή ορίζει εκείνον ή εκείνους που θα τη διενεργήσουν.

δ. Στις γραμματείες των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ο γενικός επίτροπος της Επικρατείας των δικαστηρίων αυτών και οι πρόεδροι εφετών και πρωτοδικών.

2. Η κλήρωση για την εκλογή των επιθεωρητών γίνεται κατά το μήνα 'Δεκέμβριο κάθε έτους, σε δημόσια συνεδρίαση του Α Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας αντίστοιχα, μεταξύ όλων των συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των συμβούλων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκτός των τριών (3) αρχαιοτέρων από αυτούς, οι onoiot δεν περιλαμβάνονται στην κλήρωση για την ανάδειξη" των επιθεωρητών, αλλά κληρώνονται ως Προϊστάμενοι Σύμβουλοι.

Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή Αμέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το Τμήμα συνέρχεται σε συμβούλιο, προκειμένου να τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουμένως επιδειχθούν σε όλα τα μέλη του συμβουλίου τα ονόματα των συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά περίπτωση.

κατά τη δημόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος του' Α' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξάγει από την κληρωτίδα δύο (2) σφαιρίδια και ο πρόεδρος του Α' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας πέντε (5) σφαιρίδια. Μετά την εξαγωγή κάθε σφαιριδίου ο πρόεδρος εκφωνεί το όνομα του κληρωθέντος, το οποίο επιδεικνύεται στα λοιπά μέλη του Τμήματος. Από τους κληρωθέντες συμβούλους Του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο πρώτος είναι ο επιθεωρητής και ο δεύτερος ο αναπληρωτής του, ενώ από τους κληρωθέντες συμβούλους της Επικρατείας οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά κληρούμενοι αποτελούν τους επιθεωρητές των τριών (3) περιφερειών της επιθεώρησης και οι επόμενοι δύο (2) είναι οι αναπληρωτές των επιθεωρητών.

Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό, που διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι αναπληρωτές, κατά τη σειρά της κλήρωσης τους. αναπληρώνουν τους επιθεωρητές σε περίπτωση θανάτου, κωλύματος ή αποχώρησης από την υπηρεσία τους και μόνο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η θητεία των επιθεωρητών είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου από την κλήρωση έτους."

Γ. Το άρθρο 86 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 86 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Επιθεώρησης Υπηρεσία Επιθεώρησης

1. Της Επιθεώρησης των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών προΐσταται το Συμβούλιο της Επιθεώρησης αποτελούμενο από τους κληρωθέντες τρεις (3) αρχαιότερους των πρώτων εννέα (9) επιθεωρητών. Τα Μέλη του Συμβουλίου Επιθεώρησης, κατά τα χρονικά διάστημα της άσκησης των καθηκόντων τους, δεν απαλλάσσονται από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

2. Της Επιθεώρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών αυτών προΐσταται σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας αντίστοιχα, που κληρώνεται μεταξύ των τριών (3) αρχαιοτέρων συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 82. Η θητεία της Επιθεώρησης και των προϊσταμένων συμβούλων είναι ετήσια και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου από την κλήρωση έτους.

3. Το Συμβούλιο Επιθεώρησης και ο Προϊστάμενος σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου, Επικρατείας: α) ασκεί την πειθαρχική αγωγή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αν κατά την κρίση του συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) παραγγέλλει έκτακτη επιθεώρηση, ενεργούμενη υπό του τακτικού επιθεωρητή ή επανάληψη ή "συμπλήρωση προηγούμενης, εφόσον συντρέχει λόγος, γ) αποφαίνεται επί προσφυγής επιθεωρουμένου κατά της έκθεσης τακτικής επιθεώρησης, δ) συγκεντρώνει τις εκθέσεις επιθεώρησης και διατυπώνει σε ιδιαίτερη έκθεση του τις τυχόν παρατηρήσεις του σ' αυτές και ε} με γενική προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης έκθεση του περιγράφει την κατάσταση των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και της γραμματείας τους και υποδεικνύει τα τυχόν αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Επιθεώρησης αρκεί η λήψη αποφάσεως κατά πλειοψηφία.

4. Συνιστάται στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ειδική υπηρεσία επιθεώρησης δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών, στην οποία προΐσταται το Συμβούλιο Επιθεώρησης και ο Προϊστάμενος σύμβουλος κατά περίπτωση. Στην υπηρεσία αυτη τοποθετείται ανάλογος αριθμός δικαστικών υπαλλήλων, από αυτούς που υπηρετούν στη γραμματεία των δικαστηρίων αυτών,"

Δ. Το άρθρο 87 του ν 1756/1988, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παρ 1 του άρθρου 14 του ν. 1868/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 87 Προσφυγή του επιθεωρούμενου

1. Η επίδοση των εκθέσεων της επιθεώρησης στους επιθεωρούμε ν ους γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους στο υπουργείο. Ο επιθεωρούμενος μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, αφότου λάβει την έκθεση της τακτικής επιθεώρησης, έχει δικαίωμα να προσφύγει υπηρεσιακώς ή με συστημένη επιστολή στο Συμβούλιο Επιθεώρησης και τον Προϊστάμενο σύμβουλο κατά περίπτωση και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή επανάκριση, μόνον αν η έκθεση περιέχει:

α) ανακριβείς ή ανεπαρκείς αιτιολογίες ή ανακριβή περιστατικά και

β) δυσμενείς κρίσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με εκθέσεις επιθεώρησης των αμέσως προηγούμενων δύο ετών. Στο Συμβούλιο της Επιθεώρησης δεν μετέχει ο επιθεωρητής που έχει συντάξει την έκθεση κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή του επιθεωρούμενου και στη θέση του καλείται ο επόμενος κατά σειρά αρχαιότητας επιθεωρητής.

2. Αν τα παράπονα κριθούν βάσιμα, το Συμβούλιο Επιθεώρησης και ο Προϊστάμενος σύμβουλος κατά περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφασή του, προβαίνει στη διόρθωση της έκθεσης, εκτός αν κρίνει αναγκαία την επανάληψη της επιθεώρησης, οπότε διατάσσει επανάκριση σχετικά με τους λόγους της προσφυγής από τον αρχαιότερο αναπληρωτή επιθεωρητή.

Αν πρόκειται για ειρηνοδίκη η επανάκριση γίνεται από πρόεδρο πρωτοδικών, κατά το δυνατόν αρχαιότερο του επιθεωρητή προέδρου. Η απόφαση του Συμβουλίου Επιθεώρησης και του Προϊσταμένου συμβούλου με την οποία διατάσσεται η διόρθωση της έκθεσης τίθεται στο φάκελο του επιθεωρούμενου, ενώ η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση αντικαθιστά την προηγούμενη έκθεση, η οποία αποσύρεται από το φάκελο του επιθεωρούμενου, εφόσον η επανάκριση είναι γενική.

Αν τα παράπονα κριθούν αβάσιμα το Συμβούλιο Επιθεώρησης ή ο Προϊστάμενος σύμβουλος, με αιτιολογημένη απόφαση του, απορρίπτει την προσφυγή και η απόφαση τίθεται στο φάκελο του επιθεωρούμενου. Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση δεν υπόκειται σε προσφυγή.

3. Ο; αποφάσεις του Συμβουλίου της Επιθεώρησης και του Προϊσταμένου συμβούλου και η νέα έκθεση υποβάλλονται και επιδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 6.

4. Όπου στον παρόντα νόμο αναγράφεται περί προϊσταμένου της επιθεώρησης, νοείται το Συμβούλιο Επιθεώρησης ή ο Προϊστάμενος σύμβουλος κατά περίπτωση".

α. Συνιστώνται στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε ) τέσσερις (4) θέσεις δικαστικών υπάλληλων που ανήκουν σε ενιαίο Κλάδο Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές μπορεί να ανήκουν στις εξής κατηγορίες και ειδικότητες:

αα. Κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής, με ειδικότητες επιστήμης υπολογιστών και μηχανικών Η/Υ.

ββ. Κατηγορία ΤΕ Πληροφορικής, με ειδικότητα πληροφορικής.

γγ. Κατηγορία ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ.

Ο αριθμός των θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα καθορίζεται με την προκήρυξη πληρώσεως των θέσεων.

β. Για το διορισμό στις θέσεις αυτές απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται κάθε φορά για το διορισμό σε αντίστοιχες θέσεις των δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ..

12. Το υπό της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 670/1977 (ΦΕΚ 232 Α'). όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α'), τασσόμενο χρονικό όριο για τον προσδιορισμό του αριθμού των μελών των διοικητικών συμβουλίων των συμβολαιογραφικών συλλόγων που θα εκλεγούν ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

13. α Το άρθρο 194 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, ΦΕΚ 235 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 194

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν ιδία περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, διοικούνται δε δια Συμβουλίου. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή"

β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 96 του ν.δ/τος 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 5 του ν 2408/1996, προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής.

"Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται στο τέλος κάθε μηνός να αποστέλλουν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προείσπραξης, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του" διάδικου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση. την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας".

14. ·α. Ο πίνακας επιτυχόντων του διαγωνισμού που διεξήχθη από 13.7.1994 έως 5.8.1994 για την πλήρωση θέσεων κλάδου ΔΕ Φύλαξης καταστημάτων Κράτησης, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών καταστημάτων και Κ.Α. Υ. Φυλακών, του οποίου η ισχύς έληξε την 3ι 8 1995 και παρατάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 μέχρι την 31.8.1996, ισχύει μέχρις ολοκληρώσεως της διαδικασίας πληρώσεως των κατά το εδάφιο β' Της παρούσας θέσεων

β. Διακόσιες πενήντα (250) από τις χίλιες (1.000) κενές θέσεις σωφρονιστικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Φύλαξης Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών καταστημάτων και Κ.Α.Υ. Φυλακών, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996. θα πληρωθούν από τον πίνακα επιτυχόντων του προηγούμενου εδαφίου.

15. α. Τα εδάφια α', β', δ και ε' της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν 2408/1996 αντικαθίστανται ως εξής

"α) ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." η οποία διέπεται από τον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά από τον κν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. Η εταιρία εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Επί αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ 5. 9, 12, 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 5 του ν 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'), καθώς και οι διατάξεις των παρ. 2. 4. 5 και 6 του άρθρου εβδόμου, παρ. 1 του άρθρου ογδόου και παρ. 3 του άρθρου δεκάτου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α ). Ως αρμόδιο για τον καθορισμό της αποζημιώσεως, κατά την παρ. 4 του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991, ορίζεται το οικείο μονομελές πρωτοδικείο. Μέχρις εκδόσεως των κατά την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 κανονισμών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως ισχύει.

β) Σκοπός της εταιρίας είναι:

- Η μελέτη, η κατασκευή, η επέκταση, η επισκευή, η συντήρηση, ο εξοπλισμός και η οργάνωση των δικαστικών κτιρίων, των σωφρονιστικών καταστημάτων, των καταστημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, εφόσον τα έργα αυτά ανατίθενται στην εταιρία με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η εταιρία μπορεί να αναθέτει σε τρίτους με διαγωνισμό η απευθείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, την εκτέλεση των έργων αυτών, τη διοίκηση, την επίβλεψη και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους, καθώς και τον έλεγχο των σχετικών μελετών και εργασιών.

- Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρίας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Στους σκοπούς του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εντάσσονται επιπλέον η ανάληψη του κεφαλαίου της εταιρίας, η χρηματοδότηση της και κάθε άλλη δραστηριότητα ανανκαία για την ίδρυση και λειτουργία της εταιρίας.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και έξι μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία ώστε να μπορούν να προωθήσουν το σκοπό της εταιρίας, να μην είναι συμβεβλημένα με αυτήν ή έχουν εξαρτημένη σχέση με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτήν και να μην προσφέρουν υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσεως σε εταιρίες οι οποίες έχουν τους ίδιους σκοπούς με την εταιρία "ΘΕΜΙΣ". Ο Πρόεδρος και τρία μέλη του Δ.Σ. είναι τεχνικοί ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου μηχανικού. Στο Δ.Σ. μετέχει επίσης ένας δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο των ανωνύμων εταιριών και το δίκαιο των δημοσίων έργων, ένας οικονομολόγος απόφοιτος Α.Ε.Ι. με εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας εκπρόσωπος του ΤΑ.Χ. ΔΙ.Κ . Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται με απόφασή του υπάλληλος της εταιρίας. Τα μέλη και ο γραμματέας ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από το επόμενα, κατά σειρά αναγραφής των ονομάτων- στην απόφαση διορισμού, μέλος. Πρόεδρος και μέλη ορίζονται με τετραετή θητεία, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως συγκροτήσεως του Δ.Σ.. Η θητεία επιτρέπεται να ανανεώνεται. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5). τουλάχιστον, μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η εταιρία τίθεται σε λειτουργία με το διορισμό του πρώτου της διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει το καταστατικό της εταιρίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αμοιβή που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τα, τυχόν, εκ δημοσίων υπαλλήλων μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση κατά συνεδρίαση, που καθορίζεται με την ίδια υπουργική απόφαση.

ε) Η εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης επί .της εταιρίας περιλαμβάνει:

- την έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος και των προτεραιοτήτων της εταιρίας,

- την υποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού, της έκθεσης πεπραγμένων και του ισολογισμού της εταιρίας,

- την ενημέρωση από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας σχετικά με την πορεία των εργασιών της. Μέχρις ολοκληρώσεως της στελεχώσεως της εταιρίας μπορεί, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, νσ αποσπάται στην εταιρία προσωπικό από οποιαδήποτε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως."

β. Στην ίδια παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2406/1996 προστίθενται εδάφια ζ", η', θ' και ι' ως εξής:

"ζ. Μέχρι της εκδόσεως των Κανονισμών του εδ. α' αυτής της παραγράφου στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε' λειτουργεί τεχνικά συμβούλιο. Το συμβούλιο είναι εξαμελούς συνθέσεως- συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας και αποτελείται από:

αα. Δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της εταιρίας αποφοίτους A.E.L

ββ. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

γγ. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

δδ. Ένα (1) δικηγόρο

εε. Τον Πρόεδρο του. ανάλογα με τη φύση του εξεταζομένου θέματος αντιστοίχου τμήματος του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Με την απόφαση συγκροτήσεως ορίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου από τους υπό στοιχ. αα ως άνω υπάλληλους και ο γραμματέας του Συμβουλίου από υπάλληλους της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, λαμβάνουν δε αποζημίωση κατά συνεδρίαση που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί νια τα θέματα που ορίζει ο ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α] καυτά εκτελεστικά αυτού διατάγματα, καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ αυτό από. το Δ.Σ. της εταιρίας. Στο Συμβούλιο εισηγούνται τεχνικοί υπάλληλοι της εταιρίας. Το συμβούλιο συνεδριάζει με παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου."

'η. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΈ.' η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης καταρτίζεται ο οργανισμός λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζονται οι επί μέρους υπηρεσιακές της μονάδες και η διάρθρωση τους. ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της εταιρίας και τα προσόντα προσλήψεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η πρόσληψη του προσωπικού της εταιρίας γίνεται κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως."

"θ. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλοτριώσεως ακίνητων επί των οποίων η εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." θα προβεί σε κατασκευαστικά έργο, ο κύριος, α νομέας ή κάτοχος αυτών υποχρεούται να επιτρέπει την εκτέλεση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών τεχνικών έργων, εδαφολογικών ή γεωτεχνικών ερευνών, καταμετρήσεων για σύνταξη διαγραμμάτων και άλλων παρόμοιας φύσεως εργασιών. Η εταιρία υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημιά από βλάβη, φθορές ή στέρηση της χρήσεως που προέρχεται από την εκτέλεση των παραπάνω τεχνικών εργασιών."

Ί. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν, 2408/1996, όπως τροποποιείται με αυτή την παράγραφο."

16. α. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 2447/1996, με τον οποίο κυρώθηκε ως Κώδικας το σχέδιο νόμου "Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις" (ΦΕΚ 278 Α'), οι λέξεις "με χρηματική ποινή μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων μεταλλικών δραχμών" αντικαθίστανται με τις λέξεις "με χρηματική ποινή μέχρις ενός εκατομμυρίου δραχμών."

β.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 του σχεδίου νόμου που κυρώθηκε ως Κώδικας με το ν. 2447/1996 καταργείται.

β.β. Υποθέσεις περί υιοθεσίας που ήταν εκκρεμείς την 30 12 1996 κρίνονται σύμφωνα με τις προισχύουσες διατάξεις. Με τις ίδιες διστάζεις κρίνονται υποθέσεις για υιοθεσία που η επιμέλεια του ανήλικου είχε ήδη κατά την ανωτέρω ημερομηνία ανατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν που υιοθετεί ή θα του ανατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο από της ανωτέρω ημερομηνίας μέχρι 31 Ιουλίου 1997 Προκειμένου περί υποθέσεων υιοθεσίας αλλοδαπών από Έλληνες, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση αυτού του νομού, τα ελληνικά δικαστήρια κατά την περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου εφαρμόζουν τις προϊσχύουσες περί υιοθεσίας διατάξεις. Ο θετός γονέας έχει σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου.

17. Η προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία από την παράγραφο 5α του άρθρου 4 του ν. 2408/1996, παρατείνεται για έξι ακόμη μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

18. α. Η παράγραφος 15"του άρθρου 10 του ν. 2298/ 1995 αντικαθίσταται ως εξής'

"15. Για πειθαρχικά αδικήματα του προσωπικού των καταστημάτων Κράτησης ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορεί να παραγγέλλει την ενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελικό λειτουργό."

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 10 του ν. 2298/1995 εξακολουθούν να ισχύουν για πειθαρχικές υποθέσεις εκκρεμείς κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος αυτού του νομού μέχρις ολοκληρώσεως της σχετικής διαδικασίας.

19. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 2058/1952 (ΦΕΚ 95 Α'/18.4.1952) όπως έχει τροποποιηθεί με τους νομούς 410/1976 (ΦΕΚ 208 Α') και 2207/994 (ΦΕΚ 65 Α'), αντικαθίσταται ως εξής.

"1. Για τους κρατουμένους, κάθε ημέρα εργασίας η συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να υπολογίζεται ευεργετικά κατ ανώτατο όριο μέχρι δυο ήμερες. Για τους μεταξύ αυτών υποδίκους, οι ημέρες που έχουν υπολογισθεί ευεργετικά θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στην περίπτωση καταδίκης τους, από την ημερομηνία έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης. Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών εργασίας η κατάρτισης ή εκπαίδευσης των κρατουμένων καθορίζεται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται η λέξη "κατάδικοι" θα νοείται "κρατούμενοι". Οι ημέρες που έχουν ήδη υπολογισθεί ευεργετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη εν όλω ή εν μέρει, αν αυτό δηλωθεί υπεύθυνα από τον ενδιαφερόμενο - κρατούμενο"

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Βασικών Κανόνων Μεταχείρισης Κρατουμένων (ν.1851/1989. ΦΕΚ 122 Α ), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"Εφόσον ο κρατούμενος έχει ήδη εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής του ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δώδεκα έτη, η διάρκεια της άδειας μπορεί να αυξάνεται έως τις οκτώ ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο."

γ. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 58 έως 60 και 64 έως 75 του Κώδικα Βασικών Κανόνων Μεταχείρισης Κρατουμένων (ν. 1651/1989. ΦΕΚ 122 Α'), η οποία είχε ανασταλεί μέχρι 31.12.1996 με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α ), αναστέλλεται εκ νέου από της εν λόγω ημερομηνίας μέχρι 31.12.1998.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής διατηρείται η ισχύς των άρθρων 53 έως 68 του α.ν 125/1967 (ΦΕΚ 152 Α').

20. α. Τα εδάφια δ και ε' της παρ 1 του άρθρου 4 του ν.1816/1988 (ΦΕΚ 251 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2331/1995. καταργούνται.

β. Η παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου 4 του ν 1816/1988 αντικαθίσταται ως εξής'

"2. Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων και τον Πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών ως μέλη. Τα μέλη αναπληρώνονται από τους νομίμους αναπληρωτές τους Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει με την παρουσία πρόεδρου και των δύο μελών και αποφασίζει κατ" απόλυτη πλειοψηφία Η επιτροπή αποφασίζει για τη χορήγηση των κατά την προηγούμενη παράγραφο παροχών. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τις ανωτέρω παροχές."

21. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 65 του ν. 1329 Ί983 (ΦΕΚ 25 Α'} αντικαθίσταται ως εξής:

"Εφόσον όμως η αγωγή διαζυγίου είχε ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι λόγοι του διαζυγίου κρίνονται συμφωνά με το δίκαιο που ίσχυε κατά το χρόνο της ασκήσεως της αγωγής, οι συνέπειες όμως του διαζυγίου και ιδίως οι αξιώσεις διατροφής κρίνονται κατά τις νέες διατάξεις του Αστικού Κώδικα."

22. Τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του α.ν. 305/ 1945 (ΦΕΚ 110 Α ) και το άρθρο 1 του ν 5 4201/1961 (ΦΕΚ 175 Α') βιβλία, τα ο ποια τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία του Κράτους (Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων και Βιβλίο Τελών και Δικαιωμάτων), είναι δυνατόν στο εξής αφ' ενός να ενοποιηθούν σ' ένα ενιαίο βιβλίο, αφ' ετέρου δε να τηρούνται σε κινητά μηχανογραφικά φύλλα, τα οποία θα βιβλιοδετούνται ανά μήνα σε ενιαίο τόμο. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων κατά υποθηκοφυλακείο καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

23. Στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 670 1977 (ΦΕΚ 232 Α ) περί Κωδικός Συμβολαιογράφων, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 4 του άρθρου 1 του ν. 1653/1986 (ΦΕΚ 173 Α'), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Σε περίπτωση κατά την οποία καταστεί για οποιονδήποτε λόγο οριστικά ανέφικτος διορισμός υποψήφιου καλείται για διορισμό στη θέση του. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ο επόμενος κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιος, ο οποίος έχει λάβει βαθμό επιδόσεως όχι μικρότερο της εκάστοτε οριζόμενης βάσεως. Οι διατάξεις του εδαφίου τούτου έχουν εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 1996."

24. Στον ν.2316/1995 Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών (ΦΕΚ 126 Α') επιφέρονται οι εξής τροπολογίες.

α. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

"10. Η αίτηση εγγραφής ασκουμένου είναι απαράδεκτος, εάν δεν συνοδεύεται με έγγραφη απόδειξη καταβολής προς το Σύλλογο τέλους εγγραφής, το ύψος του οποίου είναι ίσο προς το μισό της κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως καθορισμένης ετήσιας εισφοράς των μελών. Το ίδιο καταβάλλεται και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του παρόντος.

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής "Η άσκηση αυτή θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον εννέα μηνών"

γ. Η τελευταία πρόταση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 12 διατυπώνεται ως εξής"

που αναρτώνται στον τόπο του διαγωνισμού την εικοστή το αργότερο ημέρα μετά το τέλος του"

δ.i. Μετά το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 12 προστίθεται εδάφια ως εξής:

"Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες βαθμολογίας. που έχουν ισοβαθμίσει με τον τελευταίο επιτυχόντα, διορίζονται στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, για τις θέσεις του οποίου διαγωνίστηκαν και καταλαμβάνουν κατά τη σειρά κατάταξης τους στον πίνακα βαθμολογίας τις κενούμενες μέχρι λήξεως του έτους του διαγωνισμού θέσεις "

δ.ii. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τους υποψηφίους των διαγωνισμών ετών 1994 έως 1996, οι δε ενδιαφερόμενοι διορίζοντα: υπεράριθμο: μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δυο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που 6α κενωθούν

ε. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 διαγράφεται η τελευταία πρόταση, η οποία έχει ως εξής:

"η οποία κοινοποιείται μέχρι τις 20 Ιουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών".

στ. Το τρίτε εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 137 αντικαθίσταται ως εξής:

"Σε κάθε περίπτωση το συνολικά καταβαλλόμενο, συμφωνά με τα παραπάνω ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) το ένα τρίτο των συνολικών ετήσιων εσόδων του συλλόγου στην περίπτωση "α' του προηγούμενου εδαφίου β) το ένα τέταρτο αυτών στην περίπτωση "β" του προηγούμενου εδαφίου και γ) το ένα πέμπτο αυτών σε κάθε άλλη περίπτωση."

ζ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 37 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Επίσης τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα από τον παρόντα νόμο για τους αμέσως πιο πάνω αναφερομένους."

η Στο τέλος του άρθρου 141 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής'

3. Υποψήφιοι που γράφτηκαν ως ασκούμενοι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς μέχρι και του έτους 1997. έστω και αν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους και να διοριστούν εφόσον επιτύχουν."

25. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του Κράτους και των υπαγόμενων σ αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ασκείται από Επιτρόπους (Ελεγκτές) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βαθμό Α' της ΠΕ κατηγορίας (πτυχιούχους ανωτάτων σχολών), προϊσταμένους διευθύνσεων η τμημάτων αυτού, που έχουν οριστεί Επίτροποι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ/τος 208/1988 (ΦΕΚ 90 Α'). Ο Επίτροπος που υπηρετεί σε καθένα από τα Μονομελή Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που καταργούνται από την ισχύ της παρούσας διάταξης, καθίσταται αυτοδίκαια αρμόδιος, για την άσκηση του ελεγκτικού έργου, που ασκούσε ο Πάρεδρος ή Εισηγητής του Μονομελούς Κλιμακίου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται "Μονομελές Κλιμάκιο* νοείται στο εξής "Υπηρεσία Επιτρόπου". κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

26. α. Στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης λειτουργεί ειδικό τμήμα που εκδικάζει τις υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο τμήμα αυτό, το οποίο συγκροτείται στα παραπάνω δικαστήρια με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για τη συγκρότηση των τμημάτων των δικαστηρίων εν γένει, τοποθετούνται τακτικοί δικαστές με εξειδίκευση στα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στα πρωτοδικεία οι δικαστές αυτοί πρέπει να έχουν προϋπηρεσία στο βαθμό του πρωτοδίκη τουλάχιστον πέντε ετών. Η θητεία στο ειδικό αυτό τμήμα είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης της ύστερα από αίτηση των ίδιων των δικαστών που υπηρετούν σ' αυτό. Η εξειδίκευση των δικαστών που υπηρετούν στα ειδικά τμήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο αυτής της παραγράφου, θα γίνεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης που προβλέπονται από την πέμπτη παράγραφο του άρθρου 3 του ν. 2236/1994 περί της Εθνικής Σχολής Δικαστών". Ωσότου λειτουργήσουν αυτά τα προγράμματα και υπάρξουν εξειδικευμένοι δικαστές σε επαρκή αριθμό, που να προέρχονται από αυτά, θα είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και δικαστών με απλή και μόνο εμπειρία στα σχετικά θέματα. Στα ανωτέρω πρωτοδικεία, όπου δεν υπάρχουν δικαστές με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών στο βαθμό του πρωτοδίκη, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και δικαστές με μικρότερη προϋπηρεσία. Όπου στο ν. 2121/1993 γίνεται λόγος για δικαστήριο, εννοείται το δικαστήριο αυτής της παραγράφου.

β. Τυχόν εφέσεις κατά των αποφάσεων των ανωτέρω πρωτοδικείων εκδικάζονται ενώπιον του Ειδικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, μέχρις ότου ειδικά τμήματα συγκροτηθούν και στα Εφετεία Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
send