logo-print

Άρθρο 6 - Νόμος 2575/1998 - θέματα διοίκησης και περιουσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

04/02/1998

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής

1. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 1012 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει προστεθεί με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν. 1711/1987 καταργείται.

β) Το Ν.Α.Τ, ενημερώνει εγγράφως μέχρι την παραμονή του πλειστηριασμού τον υπάλληλο επί του πλειστηριασμού για τις οφειλές του πλοίου που πλειστηριάζεται.

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.δ/τος 3736/1957 (ΦΕΚ 168 Α') και της παραγράφου 1 ταυ άρθρου 15 του ν.δ/τος 3737/1957 (ΦΕΚ 168 Α') προστίθενται τα ακόλουθα: "Το Ν.Α.Τ. αντιστοίχως δικαιούται να χρησιμοποιεί για ίδια χρήση ακίνητα που ανήκουν στο Τ.Π.Α.Ε.Ν. ή Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν., ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Ταμείου."

3. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν 453/1976 (ΦΞΚ 280 Α'). το οποίο έχει τεθεί ως εδάφιο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/1978 αντικαθίσταται ως εξής: "Περί της προμήθειας ειδών ή εκτέλεσης έργων, χωρίς έγκριση του Υπουργού, αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.530 000) δραχμών. Το ποσό αυτό αυξάνεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., που ισχύει εφόσον εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Προκειμένου περί προμήθειας ειδών ή εκτέλεσης έργων αξίας μεγαλύτερης του ποσού αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά, η απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας."

4. Η πασράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 3170/1955, όπως τέθηκε ως παράγραφος 1 του άρθρου 94 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νομού 792/1978 και τροποποιήθηκε με το άρθρο Μόνο της 145054/ 9 '21.10.19S2 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτ.λίας (ΦΕΚ 839 Β') αντικαθίσταται ως εξης: "1. Τις χρηματικές άξιες γενικά με τις οποίες αποστέλλονται χρήματα στο NAT εξοφλεί διαχειριστική επιτροπή που αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ν.Α.Τ., με αναπληρωτή τους το Γενικά Δι.ευθυντή. β) Το Διευθυντή Οικονομικού, με αναπληρωτή του το Διευθυντή Επιθεώρησης γ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμείου, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστηρίου '

5 α) Ο Πρόεδρος του Ν.Α.Τ. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 5 του ν.δ τος 152/1974, όπως τέθηκε ως άρθρο 5 στον κωδικοποιημένο με το π.δ. 93/1976 νόμο 792/1978, καθώς και  τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Ν.Α.Τ. που του παραχωρήθηκαν με το άρθρο 17 του ν. 1376/1983 (ΦΕΚ 95 Α'). Μέρος των αρμοδιοτήτων του μπορεί ο Πρόεδρος να παραχωρεί στον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή ή άλλα όργανα του Ν.Α.Τ..

β) Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Α.Τ. ορίζεται χωρίς αναπληρωτή και εκτός των λοιπών αρμοδιοτήτων του αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Ν.Α.Τ. όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5α του ν. 792/1978, το οποίο προσετέθη σε αυτόν με την παράγραφο 13 του άρθρου 32 του ν. 2165/1993 καταργείται.

γ) Το στοιχείο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 152 /1974, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 374/1976 (ΟΕΚ 166 Α') και τέθηκε ως στοιχείο α' στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/1978 τροποποιείται ως ακολούθως: "α) Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Α.Τ.".

δ) Το Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5) τουλάχιστον από τα λοιπό μέλη του, από τα οποία ένα τουλάχιστον από τους εφοπλιστές της φορτηγού ναυτ,λίας και ένα από τους ναυτικούς. Αν υπάονει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου όταν τον αναπληρώνει.

6. Οι εισφορές που εισπράττονται από το Ν.Α.Τ. μέσω ναυτολογίου ή εκτός αυτού υπέρ Ταμείων, Λογαριασμών ή Κεφαλαίων αποδίδονται τμηματικώς σε αυτά με φροντίδα του Ν.Α.Τ. και με κατάθεση σε ξεχωριστό για καθένα από αυτά τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο ανοίγει και διαχειρίζεται το Ν.Α.Τ.. Ο λογαριασμός φέρει τον τίτλο του Ν.Α.Τ. και του Ταμείου. Λογαριασμού ή Κεφαλαίου στον οποίο αναφέρεται.

7. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν 2329 1995 θεωρείται ότι αρχ.ζουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

8. α) Προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Ν.Α.Τ. ορίζεται δικηγόρος του με απόφαση του Δ.Σ., η οποία καθορίζει και το πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

β) Συνιστάται στο Ν.Α.Τ, μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αντιμισθία, η οποία αυξάνει τις αντίστοιχες θέοεις δικηγόρων του και καλύπτεται από δικηγόρο στο Εφετείο ή τον 'Αρειο Πάγο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η κείμενη νομοθεσία και οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τη νομοθεσία του Ν.Α.Τ., του Τ Π.Α.Ε.Ν. ή του Τ.Π.Κ.Π.Ε Ν.. Με έξοδα του Κ.Α Τ. οι κωδικοποιήσεις αυτ.-ς εκτυπώνονται και διανέμονται δωρεάν στους ναυπκούς ως αδιατίμητο έντυπο του.

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ