logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 2623/1998 - Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/06/1998

Μη κωδικοποιημένο
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις των νόμων 2247/1994 (άρθρο 1 παρ. 2 περ. α), 2335/1995 (άρθρο 17 παρ 4). 2336/1995 (άρθρο 3 παρ. 2), 2434/1996 (άρθρο 25 παρ. 1) και 2527/1997 (άρθρο 1 παρ 7) προστίθεται περίπτωση ιθ', που έχει ως εξής:

ιθ) Το προσωπικό του κλάδου ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ν. 2472/1997). Ο διορισμός του προσωπικού τούτου γίνεται από την Αρχή, με επιλογή ή διαγωνισμό ύστερα από σχετική προκήρυξη σύμφωνα με απόφαση της Αρχής με την οποία ρυθμίζονται οι επί μέρους λεπτομέρειες για το διορισμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

2. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

"Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των έξι (6) μελών της Αρχής είναι τετραετής. Μετά τη δεύτερη συγκρότηση της Αρχής γίνεται κλήρωση μεταξύ των έξι τακτικών μελών της, ώστε τρία να έχουν τετραετή θητεία και τρία διετή."

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου της Αρχής είναι αντίστοιχες με το σύνολο των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου τ ου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των δε μελών της Αρχής αντίστοιχες με το σαράντα τοις εκατό (40%) των αποδοχών του Προέδρου κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Οι αποδοχές των αναπληρωτών του Προέδρου και των μελών της Αρχής είναι αντίστοιχες με το 1/3 των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των τακτικών μελών της Αρχής και καταβάλλονται σε αυτούς εφόσον κατά βεβαίωση του Προέδρου της Αρχής προσέφεραν κατά τη διάρκεια του μηνός υπηρεσία πλην της τυχόν συμμέτοχης τους σε συνεδριάσεις της Αρχής Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών της Αρχής και του Γραμματέα για κάθε συνεδρίαση στην οποίο μετέχουν ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Οι διατάξεις για τις δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας που ισχύουν κάθε φορά έχουν εφαρμογή και για τη μετακίνηση των μελών και των υπαλλήλων της Αρχής. Ο Πρόεδρος της Αρχής εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής."

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2472/ 1997 προστίθεται πέμπτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Ως υπάλληλοι του Τμήματος Ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής μπορούν να προσλαμβάνονται και δικηγόροι, χωρίς να αποβάλλουν τη δικηγορική ιδιότητα, αλλά με αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους."

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

send