logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 2801/2000 - Καταργούμενες διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/03/2000

Υπό κωδικοποίηση
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 6, η περίπτωση ε' της παρ. 3 του άρθρου 7, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997.

2. Η περ. β' του άρθρου 3 του ν. 1073/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 2366/ 1995 και όπως συμπληρώθηκε η περ. β' του τελευταίου με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997.

3. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997, καθώς και το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997.

4. Η παρ. 7 του άρθρου 15, το άρθρο 4, η παρ. 11 του άρθρου 2 και το εδάφιο δ' της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 1959/1991, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2671/1999.

5. Η περίπτωση γ" της παραγράφου 7 του άρθρου 8, τα εδάφια γ' και δ' της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 8 και τα εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 1959/1991 και το εδάφιο 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995.

7. Το εδάφιο β' της περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2578/1998.

8. Η παρ. 10 του άρθρου 9 και η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1244/1972.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1780/1988.

10. Το άρθρο 3 του ν. 1010/1980.

11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993.

12. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 2624/1953.

13. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955.

14. Το άρθρο 6 του ν. 2346/1994.

15. Η παρ. ιδ' του άρθρου 1 του ν.δ. 304/1969.

16. Ο ν. 2075/1992 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1, στοιχείο Η', εδάφιο τελευταίο του παρόντος και το άρθρο έκτο του v. 2246/1994, καθώς και οι διατάξεις της παρ. Ε' περίπτωση 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 2647/1998.

17. Κάθε διάταξη νόμου ή π.δ. ή υ.α. που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

send