logo-print

Άρθρο 2 - Νόμος 2801/2000 - Τροποποίηση του ν.δ. 1244/1972 και του ν. 2246/1994

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/03/2000

Υπό κωδικοποίηση
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Προσωπικές Εταιρείες

1. Τηλεπικοινωνιακές συσκευές και συστήματα

Στο άρθρο 15 του ν.δ. 1244/1972 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1780/1988 (ΦΕΚ 114 Α') προστίθεται παρ. 3, που έχει ως εξής:

"3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται όλες οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές, με κριτήρια, όπως το είδος των συσκευών, η δυνατότητα ελεύθερης εισαγωγής, διακίνησης, χρήσης των συσκευών κ.λπ.. Με όμοιες αποφάσεις του ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κατατάσσει τους διαφόρους τύπους τηλεπικοινωνιακών συσκευών στις αντίστοιχες κατηγορίες, υιοθετεί αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC) σχετικά με τηλεπικοινωνιακές συσκευές και συστήματα και εκδίδει γενικές άδειες χρήσης ή απαλλάσσει ορισμένους τύπους τηλεπικοινωνιακών συσκευών ή συστημάτων από την υποχρέωση εκδόσεως αδειών για την εμπορική τους διακίνηση ή την κατοχή τους ή την εγκατάσταση και λειτουργία τους."

2. Κανονισμοί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.1780/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB, καθώς και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Στην απόφαση καθορίζονται:

α. Οι όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των σταθμών, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και αναστολή της ισχύος των αδειών λειτουργίας.

β. Τα προσόντα των υποψηφίων και τα των εξετάσεων για τη χορήγηση πτυχίων ραδιοερασιτεχνών.

γ. Οι κατηγορίες των πτυχίων ραδιοερασιτεχνών. Οι κατηγορίες αυτές κατατάσσονται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την υποχρέωση γνώσης ή όχι μορσικής τηλεγραφίας και μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με συστάσεις εναρμόνισης, που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ. Οι λεπτομέρειες που αφορούν τα χαρακτηριστικά κλήσεως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών, συμπεριλαμβανομένων και των κεραιών τους.

ε. Τα των ψηφιακών, δορυφορικών και τηλεοπτικών επικοινωνιών των ραδιοερασιτεχνών.

στ. Το σύστημα αδειοδότησης ή αναγνώρισης αδειών αλλοδαπών ραδιοερασιτεχνών ή χρηστών CB, καθώς και της αδειοδότησης για την προσωρινή χρήση ειδικών ραδιοδικτύων ή και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων από αλλοδαπούς.

ζ. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας των σταθμών.

η. Οι κατηγορίες ασυρματικών συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων.

θ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."

3. Άδειες κατοχής ραδιοερασιτεχνικών συσκευών

Στο άρθρο 2 του ν.δ. 1244/1972 προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

'5. Οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες στους οποίους έχει χορηγηθεί χαρακτηριστικό κλήσεως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδειες κατοχής ραδιοερασιτεχνικών συσκευών ασυρμάτου εγκεκριμένου τύπου."

4. Τέλη λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων

Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.δ. 1244/1972 αντικαθίσταται ως εξής:

"10. Για τη λειτουργία των ειδικών ραδιοδικτύων καταβάλλονται τέλη. Με κοινές αποφάσεις τους, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζουν:

α. Το σύστημα είσπραξης των τελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Το ύψος των τελών για τις διάφορες κατηγορίες των ειδικών ραδιοδικτύων, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό χρησιμοποιούμενων διαύλων, τον αριθμό των σταθμών, το είδος της επιτελούμενης επικοινωνίας και τη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας."

5. Κατάργηση διάταξης

Από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος είσπραξης τελών, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, καταργείται η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν.δ. 1244/1972. Επίσης, καταργείται κάθε άλλη διάταξη του ανωτέρω νόμου με την οποία εμπλέκεται ο Ο.Τ.Ε. στη διαδικασία αδειοδότησης ειδικών ραδιοδικτύων και πειραματικών σταθμών.

6. Διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ν.δ. 1244/ 1972

Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 1244/1972, στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB, καθώς και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, επιβάλλονται υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διοικητικά πρόστιμα ύψους από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν άσκηση προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα κατατίθενται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής νομαρχιακής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός, η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Για κάθε παράβαση της αριθμ. 60600/23.4.1993 (ΦΕΚ 280 Β ) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οικείος Νομάρχης με απόφαση του επιβάλλει μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, ως διοικητική κύρωση, προκειμένου μεν για επιχειρήσεις, χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και προαιρετική παύση λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι τρεις (3) μήνες, προκειμένου δε για ιδιώτες, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.

Ειδικά για το Νομό Αττικής, οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών. Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ημερών, της οποίας η άσκηση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, τα ως άνω ποσά διπλασιάζονται.

8. Κατάργηση υποβολής Πιστοποιητικών Ποινικών Μητρώων

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου ως απαραίτητου δικαιολογητικού για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών σταθμών ασυρμάτου του ν.δ. 1244/1972, καθώς και κάθε σχετικός όρος έκδοσης ή ανανέωσης των αδειών αυτών που αναφέρεται σε καταδίκη ή δίωξη των κατόχων ή των υπευθύνων των σταθμών αυτών για έγκλημα που κωλύει σύμφωνα με τον "Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." το διορισμό σε δημόσια υπηρεσία.

9. Τροποποίηση του ν. 2246/1994

Α. Στο τέλος της πρώτης πρότασης του εδαφίου Β' της παρ. 1 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α') προστίθενται οι λέξεις "και Ταχυδρομείων".

Β. Στο τέλος της υποπαραγράφου 1α του εδαφίου Α' της παρ. 4 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται η φράση: "Μέχρι την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότηοης τους αριθμούς εκχωρεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών".

Γ. Η υποπαράγραφος γ' του εδαφίου Α' της παρ. 4 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 καταργείται.

Δ. Στο τέλος του εδαφίου Ζ' της παρ. 8 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται η φράση: "Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης τούτο διατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τους σκοπούς του εδαφίου Η' της παρούσας παραγράφου και του εδαφίου Β' της παρ. 1 του άρθρου Δεύτερου".

Ε. Το εδάφιο 0' της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"Θ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί άδειες, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ.Τ. ως προς τη σκοπιμότητα των αδειών αυτών, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων που εξυπηρετούν ίδιες ανάγκες, υπό τον όρο ότι τα δίκτυα αυτά είναι μεμονωμένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Εφόσον τα ανωτέρω τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, θα καταβάλλονται τέλη σύμφωνα με το εδάφιο Δ' της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται τα δίκτυα δημοσίων υπηρεσιών.

Όταν η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των προαναφερθέντων φορέων εξυπηρετεί απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, τότε απαιτείται άδεια σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου."

10. Ραδιοερασιτεχνικές άδειες και άδειες ραδιοσταθμών CB

Η διάρκεια ισχύος των ραδιοερασιτεχνικών αδειών και των ραδιοσταθμών ζώνης συχνότητας πολιτών (CB) ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Για την απόκτηση ραδιοερασιτεχνικής άδειας Γ' κατηγορίας οι ενδιαφερόμενοι, εκτός των άλλων προσόντων που ορίζονται από το ισχύον νομικό καθεστώς, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα ανώτατα όρια εκπομπής ισχύος για τις διάφορες κατηγορίες των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

send