logo-print

Άρθρο έκτο - Νόμος 3625/2007 - Τροποποιήσεις - προσθήκες στο ν. 3226/2004 και στο άρθρο 173 Κ.Πολ.Δ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

24/12/2007

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι και τα ανήλικα θύματα των πράξεων που προβλέπονται από τα άρθρα 323Α παρ. 4, 324,336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα ως προς τις τυχόν ποινικές και αστικές αξιώσεις τους.»

2. Στο άρθρο 3 του ν. 3226/2004 ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:

«Διορισμός συνηγόρου υπηρεσίας και ανηλίκου».

3. Στο άρθρο 3 του ν. 3226/2004 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Εφόσον ο διάδικος είναι ανήλικο θύμα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής με διάταξη, το συμβούλιο και το δικαστήριο με απόφαση, κατά περίπτωση, μπορούν, αν κριθεί αναγκαίο, να του διορίσουν συνήγορο αυτεπαγγέλτως από τον ειδικό πίνακα του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3226/2004.»

4. Στο άρθρο 173 Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στις υποθέσεις που αφορούν σε ανηλίκους θύματα των πράξεων που προβλέπονται από τα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα ο εναγόμενος προκαταβάλλει τα κατά την κρίση του δικαστή έξοδα και τέλη του ενάγοντος (ανηλίκου) έως το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.»

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
send