logo-print

Άρθρο 26 - Νόμος 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2014

Μη κωδικοποιημένο
Ο ανακριτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 26 Πρόεδρος - Αντιπρόεδροι

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ι.Τ.Υ.Ε. στις σχέσεις του με κάθε δημόσια ή άλλη αρχή ή ιδιώτες.

2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα ή αναθέτει την εισήγηση σε Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος ή σε προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του Ι.Τ.Υ.Ε. και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν ιδίως:

α) την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του τριετούς Σχεδίου Δράσης και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Ι.Τ.Υ.Ε.,

β) την προώθηση της συνεργασίας και το συντονισμό των υπηρεσιακών μονάδων για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους,

γ) το σχεδιασμό των επιστημονικών, αναπτυξιακών και διοικητικών δράσεων και προγραμμάτων, την υποβολή τους για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη μέριμνα για την πραγματοποίησή τους,

δ) την κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Υ.Ε. και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας σε πρώτο βαθμό,

ε) την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του τριετούς Σχεδίου Δράσης και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης, την αποτίμηση του έργου των υπηρεσιακών μονάδων και του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε. και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο,

στ) τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

ζ) την υπογραφή συμβάσεων για λογαριασμό του Ι.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών που προβλέπεται στο άρθρο 27,

η) την εκτέλεση των λειτουργικών δαπανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού,

θ) την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόοδο εκτέλεσης του τριετούς Σχεδίου Δράσης, του ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού,

ι) την κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων που υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο,

ια) την έγκριση και τη σύνταξη παρατηρήσεων για την ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 27, την οποία και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και

ιβ) την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και χορηγιών.

3. Οι Αντιπρόεδροι συνεργάζονται με τον Πρόεδρο και ακολουθούν τις ειδικότερες οδηγίες του. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ο πρώτος Αντιπρόεδρος εποπτεύει και συντονίζει θέματα που αφορούν τις Τ.Π.Ε. και αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και

β) ο δεύτερος Αντιπρόεδρος εποπτεύει και συντονίζει την οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση των υποδομών και των πόρων παραγωγής και διανομής βιβλίων και εντύπων.

4. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου, που αυτός τους μεταβιβάζει.