logo-print

Άρθρο 48 - Νόμος 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2014

Μη κωδικοποιημένο
Ποινικός Κώδικας Κατ΄ άρθρο Νομολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Άρθρο 48 Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό προσωπικό των Π.Π.Σ. αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον τετραετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδεται προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ., να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.

3. Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. αποτελούν:

α) Η αξιολόγηση των σπουδών και της εμπειρίας των υποψηφίων και ιδίως η προηγούμενη εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο, τα ακαδημαϊκά και λοιπά πιστοποιημένα προσόντα, η επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, η συμμετοχή σε μορφές παιδαγωγικής καθοδήγησης και η υπηρεσία σε πειραματικά σχολεία.

β) Η αξιολόγηση της παρούσας επαγγελματικής δυνατότητας των υποψηφίων, όπως προκύπτει με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους τους υποψηφίους, τους προσωπικούς φακέλους τους και από την παρατήρηση στην τάξη από τους οικείους σχολικούς συμβούλους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, την αποδοτικότητα των μαθητών των υποψηφίων με βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα.

γ) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του υποβάλει σχετικό προσωπικό φάκελο.

4. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για πέντε θέσεις εκπαιδευτικών Π.Π.Σ. κατ' ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, υποβάλλεται στο Π.Π.Σ. της πρώτης προτίμησής του. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. αυτού, σε συνεργασία με τον συντονιστή του μαθήματος ή των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα, καταρτίζει αρχικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα με αξιολογική σειρά, ύστερα από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι διαβιβάζονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτήσεις και τους φακέλους των υποψηφίων. Η προθεσμία κατάρτισης των πινάκων από τα ΕΠ.Ε.Σ. και ανάρτησής τους καθορίζεται στην προκήρυξη των θέσεων. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.

5. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης γ' της

ΦΕΚ 118

παραγράφου 3 με βάση τη συνέντευξη με τους υποψηφίους, καταρτίζει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ανά κλάδο και ειδικότητα, και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα καταλάβουν τις προκηρυχθείσες θέσεις. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης του κριτηρίου της περίπτωσης γ' της ίδιας παραγράφου και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ.

6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο εκπαιδευτικός δεν μετατίθεται ούτε αποσπάται. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Π.Π.Σ. για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή λήγει η θητεία του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση διευθυντή ή εκπαιδευτικού Π.Π.Σ. για την επόμενη τριετία.

7. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, του υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Π.Π.Σ. είναι το ίδιο με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα αντίστοιχα μη πρότυπα πειραματικά σχολεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ.

8. Στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Π.Π.Σ. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εφόσον υπάρχουν ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών οι οποίοι απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, προσλαμβάνονται με αίτησή τους και ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το οικείο ΕΠ.Ε.Σ, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογή εκπαιδευτικών. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων. Η πρόσληψη των αναπληρωτών γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., η οποία εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

send