logo-print

Άρθρο 50 - Νόμος 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2014

Μη κωδικοποιημένο
Εγκληματολογία και Τοξικολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΚΙΩΤΟΥ

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Άρθρο 50

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους

1. Η συστηματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ. έχει σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

2. Κάθε Π.Π.Σ., μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, καταρτίζει σχέδιο δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για δύο σχολικά έτη, το οποίο αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του Π.Π.Σ., τα ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσμάτων του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.

3. Στο τέλος κάθε δεύτερου σχολικού έτους το Π.Π.Σ. συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με την οποία αξιολογούνται:

α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της,

β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο σχέδιο δράσης και

γ) οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν και οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο σχολικών ετών.

Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για τα επόμενα δύο σχολικά έτη.

4. Το σχέδιο δράσης και η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και με το συντονισμό του ΕΠ.Ε.Σ., γνωστοποιούνται στους μαθητές και το σύλλογο γονέων και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του σχολείου στο διαδίκτυο. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανά τετραετία. Αποτιμώντας τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. γνωμοδοτεί στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διατήρηση ή τον αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Π.Σ.

5. Οι διευθυντές των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διοικητική και καθοδηγητική επάρκεια, τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με καινοτόμες δράσεις, την ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, την κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό φάκελο του αξιολογούμενου διευθυντή και την αξιολογική έκθεση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, συντάσσει σχετική αξιολογική έκθεση, την οποία εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν είναι θετική, με απόφασή της διακόπτεται η θητεία των αξιολογουμένων. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. εισηγείται νέα αξιολογική έκθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας των αξιολογουμένων, εφόσον το επιθυμούν, για μία ακόμη τετραετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το ΕΠ.Ε.Σ. εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. χωρίς τη συμμετοχή των αξιολογουμένων. Οι υποδιευθυντές των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διοικητική και καθοδηγητική επάρκεια, τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με καινοτόμες δράσεις, την ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, την κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί τον υποδιευθυντή, με βάση τον προσωπικό του φάκελο και την παρατήρηση στην τάξη από τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν είναι θετική, με απόφασή της διακόπτεται η θητεία των αξιολογουμένων. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί τον υποδιευθυντή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από το ΕΠ.Ε.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας των αξιολογουμένων, εφόσον το επιθυμούν, για μία ακόμη τετραετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.

6. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. για το εκπαιδευτικό τους έργο ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας τους στο Π.Π.Σ. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, την αποδοτικότητα των μαθητών με βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού και την παρατήρηση στην τάξη από τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο, συντάσσει σχετική αξιολογική έκθεση. Αν η αξιολόγηση δεν είναι θετική, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. διακόπτεται η θητεία του εκπαιδευτικού στο Π.Π.Σ. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. συντάσσει αξιολογική έκθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από το Ε.ΠΕ.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας του εκπαιδευτικού, εφόσον το επιθυμεί, για μία ακόμη πενταετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.

7. Οι όροι της θετικής αξιολόγησης και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Για τους διευθυντές και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ., των οποίων λήγει και δεν ανανεώνεται η θητεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37.