logo-print

Άρθρο 51 - Νόμος 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2014

Μη κωδικοποιημένο
Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο & Η επιχείρηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άρθρο 51 Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ως Π.Π.Σ. μπορεί να οριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 37, το αργότερο έως 15.10.2011, σχολεία των ακόλουθων περιπτώσεων:

α) Πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων,

β) Σχολεία τα οποία λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως πρότυπα ή πειραματικά, περιλαμβανομένων των ολοήμερων πειραματικών δημοτικών σχολείων και

γ) δύο Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα σχολεία τα οποία ορίζονται ως Π.Π.Σ. δεν μπορεί να υπερβούν τα δεκαπέντε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα δεκαπέντε γυμνάσια και τα δεκαπέντε λύκεια.

2. Τα σχολεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλουν αίτηση και φάκελο αξιολόγησής τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. έως τις 15.9.2011. Ο χαρακτηρισμός των παραπάνω σχολείων ως Π.Π.Σ. ή, για τις σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α'και β' της προηγούμενης παραγράφου ο αποχαρακτηρισμός τους από πειραματικά σχολεία, αν αξιολογηθούν αρνητικά, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, ως μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζεται εκπαιδευτικός από το ήδη υπηρετούν εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η πρώτη θητεία κάθε ΕΠ.Ε.Σ. διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής του διευθυντή και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Π.Π.Σ. από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και πάντως όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2011 - 2012. Η λήξη της θητείας κάθε ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διαπιστώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η επιλογή των διευθυντών και των υποδιευθυντών των κατά την παράγραφο 1 υποψήφιων Π.Π.Σ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/ 2010. Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων που θα ορισθούν ως Π.Π.Σ. υπάγονται ύστερα από την επιλογή τους στις διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 50.

5. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού με οργανική θέση στα λειτουργούντα πειραματικά σχολεία, ύστερα από τον ορισμό των σχολείων αυτών ως Π.Π.Σ., υπηρετούν στα σχολεία αυτά έως τη λήξη του σχολικού έτους 2011 - 2012. Κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2011 - 2012 αξιολογούνται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 48. Το κριτήριο της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής αφορά το διδακτικό έτος 2011 - 2012, το οποίο για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λήγει στις 10.5.2012, με συνεκτίμηση και της συνολικής υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στα πρότυπα ή πειραματικά σχολεία, ανάλογα με την αξιολογική έκθεση κάθε υποψηφίου. Οι αξιολογικές εκθέσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών καταρτίζονται μέχρι 10.6.2012, οι δε επιλογές τους για τις θέσεις με θητεία ολοκληρώνονται μέχρι 20.7.2012. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιλέγονται ως εκπαιδευτικοί του οικείου Π.Π.Σ. για πενταετή θητεία. Οι όροι της θετικής αξιολόγησης και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν με οργανική θέση κατά το χρόνο που θα οριστούν τα ανωτέρω σχολεία ως Π.Π.Σ. και δεν επιλεγούν για την κάλυψη θέσεων με θητεία σε Π.Π.Σ., σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2011 - 2012, τίθενται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν.

7. Η προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Π.Π.Σ. που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 5 γίνεται κατ' εξαίρεση μέχρι 30.7.2012 και οι επιλογές ολοκληρώνονται μέχρι 10.9.2012.

8. Από το σχολικό έτος 2010 - 2011 δεν πραγματοποιούνται μεταθέσεις εκπαιδευτικών: α) στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων και β) στα σχολεία τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως πειραματικά. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται για το σχολικό έτος 2011- 2012 με απόσπαση από τους εκπαιδευτικούς που έχουν ζητήσει μετάθεση στα σχολεία αυτά και ύστερα από δήλωσή τους ότι επιθυμούν την απόσπαση. Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, οι ανάγκες αυτές για το σχολικό έτος 2011-2012 καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών ή με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών.

9. Από το σχολικό έτος 2012- 2013 δεν πραγματοποιούνται αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ., οι δε αποσπάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σχολικό έτος

2011- 2012 λήγουν την 31.8.2012.

10. Το σχολικό έτος 2011-2012 η εγγραφή των μαθητών στα σχολεία της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013. Η εγγραφή των μαθητών στα νηπιαγωγεία, την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου, την Α' τάξη του γυμνασίου και την Α' τάξη του λυκείου των σχολικών μονάδων που θα αποχαρακτηρισθούν από πειραματικά σχολεία, από το σχολικό έτος

2012- 2013 και εξής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εγγραφή των μαθητών στα μη πρότυπα πειραματικά σχολεία. Οι μαθητές των λοιπών τάξεων αυτών των σχολικών μονάδων εξακολουθούν τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο ή το λύκειο αντίστοιχα έως την ολοκλήρωσή τους, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

11. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 48 για τα σχολεία που θα οριστούν ως Πρότυπα Πειραματικά από το σχολικό έτος 2011-2012 το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, του υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών των κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούντων πειραματικών σχολείων είναι το ίδιο με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις λοιπές σχολικές μονάδες.