logo-print

Άρθρο 54 - Νόμος 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2014

Μη κωδικοποιημένο
Εγκλήματα κατ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Άρθρο 54 Θέματα δια βίου μάθησης

1. Η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) η πιστοποίηση των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) και των στελεχών

Σ.Υ.Υ. και».

2. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010, προστίθεται η φράση «, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.»

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Η αναγνώριση των τίτλων που απονέμονται από ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.»

4. Το άρθρο 12 του ν. 3879/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (Α' 18), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. Τα Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτεύονται ως προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ενώ ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους από τους φορείς οι οποίοι τα συνέστησαν. Η εποπτεία των Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5

του ν. 2009/1992 ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η εποπτεία των Ι.Ε.Κ. αυτών ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.»

5. Το άρθρο 24 του ν. 3879/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στο τέλος της παραγράφου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ταμειακά διαθέσιμα που αφορούν τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν στον Ο.Ε.Ε.Κ. από τους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2010-2011 και μεταφέρονται, κατά τα ανωτέρω, στον Ε.Ο.Π.Π. μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να μεταφερθούν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

β) Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπροσωπούμενο από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, μπορεί να συνάπτει προγραμματική σύμβαση κατά το άρθρο 21 με τους φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης, με χρονική διάρκεια έως την 30.6.2011. Εναλλακτικά, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης με απόφασή του μπορεί να αναθέσει στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. την οργάνωση, λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. έως την 30.6.2011. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την 1.7.2011. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παραταθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

γ) Στο τέλος του άρθρου προστίθενται παράγραφοι 23 και 24 ως εξής:

«23. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., όπου στις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις αναφέρονται υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα του Ο.Ε.Ε.Κ., νοούνται οι υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα, αντίστοιχα, των φορέων που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των φορέων αυτών ορίζονται οι ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα.

24. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και εκκαθάριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α., στις οποίες ο Ο.Ε.Ε.Κ. ήταν φορέας υλοποίησης, ορίζεται το Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο υποκαθίσταται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.»

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο φορέας που λειτουργεί ως εθνικό γραφείο (εθνική μονάδα συντονισμού) στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 1720/2006 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 (L327/45 της 24.11.2006) για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης.