logo-print

Άρθρο 90 - Νόμος 3996/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/08/2011

Υπό κωδικοποίηση
Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η νομιμοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη - Σειρά Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Η νομιμοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη - Σειρά Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας

1. Η περίπτωση 38 της παραγράφου II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν από τον ΟΑΕΔ και είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/1998 (Α' 220), εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕΔ μέχρι την 30.6.2012, κατά παρέκκλιση του άρθρου 286

του ν. 3852/2010 (Α' 87).

Οι εκκρεμείς, σχετικές με το ν. 2643/1998, υποθέσεις και διαδικασίες θα ολοκληρωθούν από τον ΟΑΕΔ..

Οι πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/1998 μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, δηλαδή μετά την 1.1.2011, είναι νόμιμες και ισχυρές.

Οι αρμοδιότητες οι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/1998 που ασκούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν σε αυτό.»

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 2920/2001 (Α' 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του ν. 3370/2005 (Α' 176), καταργείται.

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 2920/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του ν. 3370/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μπορεί να αποσπώνται, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για κάλυψη αυξημένων αναγκών του Αεροϋγειονομείου, αν αυτές δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το υπηρετούν προσωπικό.»

γ) Στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 2920/2001, οι λέξεις «Περιφέρεια Αττικής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» και στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2920/2001 οι λέξεις «Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δ/νση Αστικής Κατάστασης Α' Αθηνών και Κοινωνικών Υποθέσεων».

Ποινική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

send