Άρθρο 14 - Νόμος 4155/2013 - Τροποποίηση άρθρου 121

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/05/2013

Υπό κωδικοποίηση

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 121 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans)».

 

send