logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4205/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2013

Κωδικοποιημένο
Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Πίστωση για κάθε έργο/μελέτη χωριστά είναι το ποσό που έχει εγκριθεί με τη Συλλογική Απόφαση, καθώς και τυχόν τροποποίηση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προδέσμευσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ανώτατο όριο δαπάνης είναι το συνολικό άθροισμα των ποσών του προϋπολογισμού ανά Φορέα όπως ψηφίζονται από τη Βουλή.»

2. Τα εδάφια 5 και επόμενα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για τις οποίες ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

Κάθε έτος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, εκδίδει απόφαση συνολικά για όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης, καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους. Αναλυτικότερα καθορίζονται μεταξύ άλλων:

α) το ποσό της υπολειπόμενης συνολικής δαπάνης για την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων, από τα προηγούμενα έτη, έργων,

β) τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το τρέχον έτος,

γ) το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το 30% των εγκεκριμένων πιστώσεων για το τρέχον έτος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους, καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων, από τα προηγούμενα έτη, έργων.

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι συνολικές πιστώσεις των έργων, δεν υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους, όπως αυτό έχει καθοριστεί.

Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων σε Συλλογικές Αποφάσεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης και απορρόφησης των έργων.

Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Για το οικονομικό έτος 2013 η απόφαση που θα εκδοθεί κατ' εφαρμογή του εδαφίου 6 της παρούσας παραγράφου ισχύει από 20.9.2013.»

3. Από 1.1.2013 το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ εξομοιώνεται με τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και κλιμακίου ως προς το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων που καταβάλλονται στους τελευταίους, συμπεριλαμβανομένης της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

4. α. Το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α' 204) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος και τα τακτικά μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, με εξαίρεση την άσκηση διδακτικών καθηκόντων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περίπτωση του Προέδρου.»

β. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 (Α' 120) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Διοίκηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 1.1.2014. Ειδικά για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ως προς τις προμήθειες που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών η έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου είναι την 1.7.2013.»

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και το Προεδρικό Διάταγμα 62/2014 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 29809/2.7.2015

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ
Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5