logo-print

Άρθρο 19 - Νόμος 4223/2013 - Οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/12/2013

Μη κωδικοποιημένο
Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ΣΤ΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, καθώς και τα δικαιώματα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. που ορίζονται από τις παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17).

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:

α) Τμήμα Α΄− Διοικητικής μέριμνας, νομικής υποστήριξης και στατιστικής παρακολούθησης.

β) Τμήμα Β΄− Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων δράσεων είσπραξης ανά οφειλέτη.

γ) Τμήμα Γ΄− Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση χαρτοφυλακίου ανεπίδεκτων είσπραξης.

δ) Τμήμα Δ΄− Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων ενεργειών είσπραξης σε ομάδες οφειλετών.»

2. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και από τα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου κατά περίπτωση από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.»

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε΄του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 εφαρμόζονται και για τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.»

4. α. Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2 του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«η) καθορίζονται κατ’ αποκοπή και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων τα ποσά που καταβάλλονται για τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου που καλούνται από το εξωτερικό για την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχει καθοριστεί άλλου είδους αποζημίωση.»

β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από 1.9.2013. γ. Η κατ’ εξουσιοδότηση του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2 του ν. 4093/2012 υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της περίπτωσης Α΄ του παρόντος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, ειδικά για εντολές που εκδόθηκαν με το ανωτέρω περιεχόμενο μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ