logo-print

Άρθρο 33 - Νόμος 4223/2013 - Ρυθμίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3091/2002, 2065/1992 και 2778/1999

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/12/2013

Μη κωδικοποιημένο
Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

1. Στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330), όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α΄ 151), αντικαθίσταται από 1.1.2014 με αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4172/2013.

2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου 22 παρ. 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του ν. 2778/1999, που εποπτεύονται από αρχή της χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.»

3.α. Στο τέταρτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, μετά τη λέξη «κατέχουν» προστίθενται οι λέξεις «ή διαχειρίζονται» και μετά τις λέξεις «εταιρείες διαχείρισης ή αμοιβαίων κεφαλαίων» προστίθενται οι λέξεις «εταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων,».

β. Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, οι λέξεις «ανήκει σε» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατέχει ή διαχειρίζεται».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ περιπτώσεις, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.»

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2065/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση αναπροσαρμογής της προηγούμενης παραγράφου και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.»

6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Κατά τον υπολογισμό του παραπάνω φόρου δε λαμβάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του παρόντος νόμου, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριμένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους.»

7. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 διαγράφονται αντίστοιχα οι λέξεις «των άρθρων 12 και 54» και «των άρθρων 113 και 116».

8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 διαγράφονται οι λέξεις «της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (Α΄ 151).»

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Εγκληματολογία και Τοξικολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΚΙΩΤΟΥ

send