logo-print

Άρθρο 46 - Νόμος 4257/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/04/2014

Υπό κωδικοποίηση
Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ

1. Η παρ. 8 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 7β του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις οφειλές των ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, που οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου. Το ύψος ποσού των οφειλών, που δύναται να αναλάβει ο κάθε φορέας, προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση, όπου μέτοχος είναι Περιφέρεια ή ήταν τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν, γίνεται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.»

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7β του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α' 87) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2015.

3. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 εφαρμόζεται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού.

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send