logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 4326/2015 - Τροποποίηση του άρθρου 41Α του Ν. 2725/1999

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/05/2015

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 41Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β., συνιστάται και συγκροτείται Ειδικό Σώμα Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β., αποτελούμενο από πρόσωπα με εμπειρία στον αθλητισμό, τουλάχιστον αποφοίτους λυκείου, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Στον πρόεδρο, στον αναπληρωτή του, στον γραμματέα και στα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β.. Οι αποζημιώσεις στους Παρατηρητές καταβάλλονται μετά από βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για την εκτέλεση του έργου τους.»

2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 41Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «πλην του χώρου των αποδυτηρίων των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών».

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
send