logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4326/2015 - Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 104/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/05/2015

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

1. Στο τέλος της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 49 του Π.δ. 104/2014 προστίθεται νέο εδάφιο ιστιστ΄, ως εξής:

«ιστιστ) Την τήρηση προσωπικού υπηρεσιακού φακέλου για κάθε υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του οικείου Τμήματος.»

2. Στο τέλος του άρθρου 55 του Π.δ. 104/2014 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού μεταφέρονται και συστήνονται ως αυτοτελή τμήματα οι κάτωθι οργανικές μονάδες, με τις αρμοδιότητες και το προσωπικό αυτών:

Α. Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού

Β. Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού.»

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 57 του Π.δ. 104/ 2014 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όλες οι αρμοδιότητες και οι στόχοι της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού ασκούνται μόνον κατά το μέρος και στο βαθμό που δεν υπερκαλύπτουν και δεν συμπίπτουν με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, οι οποίες σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν και ασκούνται από αυτήν και μόνον.»

4. Η υποπαράγραφος α΄ της παρ. 3 του άρθρου 57 του Π.δ. 104/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α) Το τμήμα Επαγγελματικών Κλάδων Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών Σωματείων είναι αρμόδιο για:

αα) Την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις και σε αγώνες μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, στρατευμένων ή εργαζομένων αθλητών αμειβομένων και επαγγελματιών προπονητών και διαιτητών που μετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα.

ββ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ομάδων με αμειβόμενους ή επαγγελματίες αθλητές.

γγ) Τον καταλογισμό σε βάρος υπαιτίων ομάδων και διοργανώτριας αρχής A.A.Ε. και Τ.Α.Α. Εθνικών κατηγοριών για υλικές ζημιές που προκαλούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια αγώνων που διεξάγονται μεταξύ επαγγελματιών - αμειβομένων αθλητών με βάση τις εκθέσεις - πορίσματα των αρμοδίων φορέων, καθώς και για τη λήψη θεσμικών ή άλλων μέτρων κατά της βίας στα γήπεδα.

δδ) Την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη διαδικασία συγχώνευσης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..

εε) Την εξομοίωση αλλοδαπών αθλητών με ημεδαπούς.

στστ) Την εισήγηση για την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων των αντίστοιχων επαγγελματικών ενώσεων.

ζζ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή των αγώνων.

ηη) Τη σύσταση επαγγελματικών ενώσεων ως Ν.Π.Ι.Δ..

θθ) Την τροποποίηση του είδους των αγώνων και των κατηγοριών πρωταθλημάτων (πλην ποδοσφαίρου), την προετοιμασία, την προώθηση και τη διαδικασία λήψης διοικητικών μέτρων κατά της βίας στα γήπεδα, τη διαδικασία παροχής των ηθικών ή υλικών επιβραβεύσεων σε διοργανώτριες αρχές πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων A.A.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωματεία ή αθλητές για πρότυπη αθλητική συμπεριφορά, το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των Λεσχών Φίλων Αθλητικών Σωματείων και διενέργειας οργανωμένων μετακινήσεων, τη διαδικασία χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε συνδέσμους διαιτητών ή προπονητών, τη ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας που προσλαμβάνουν οι A.A.Ε. και Τ.Α.Α..»

5. Η υποπαράγραφος β΄ της παρ. 3 του άρθρου 57 του Π.δ. 104/2014 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«3.β) Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Έλεγχου Κανονισμών είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων και έκδοσης κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας αυτών.

ββ) Τη διαδικασία συγκρότησης Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων οργάνων επίλυσης αθλητικών διαφορών, της έκδοσης κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας αυτών και της κωδικοποίησης των αποφάσεων αυτών.

γγ) Τον έλεγχο κανονισμών προπονητών, επαγγελματικών συνδέσμων, ομοσπονδιών, ενώσεων, διαιτητών, κριτών με αμειβόμενους ή επαγγελματίες αθλητές.»

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23