logo-print

Άρθρο 10 - Νόμος 4339/2015 - Λοιποί όροι συμμετοχής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/08/2017

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου δεν πρέπει να τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά, εκδοθέντα από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

2. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι και υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό(1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν λάβει από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ημεδαπής ή αλλοδαπής) τραπεζικό δάνειο, που αφορά τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση - τραπεζική ενημερότητα, εκδοθείσα έως τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του (εμπράγματων ή μη), καθώς και της ομαλής εξυπηρέτησής του ή περί της μη λήψης δανείου.Εφόσον δεν αποδεικνύεται η ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων, η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.

4. Οι υποψήφιοι και οι μέτοχοι αυτών δεν πρέπει να εμπίπτουν στην απαγόρευση συγκέντρωσης ελέγχου που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 του ν. 3592/2007. Για τον έλεγχο της παρούσας προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν με την αίτησή τους υπεύθυνες δηλώσεις των ανωτέρω νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο που θα ορίσει το Ε.Σ.Ρ. με την προκήρυξη. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται μέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας, που τηρεί το Ε.Σ.Ρ..

5. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό του οποίου καθορίζεται με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό παράβολο η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.

6. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, με την υποβολή αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της δημοπρασίας και της άδειας που θα τους χορηγηθεί.

7. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των ανωτέρω οριζομένων στα άρθρα 3 έως 6, 8 και 10 θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων αυτών.

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send