logo-print

Άρθρο 15 - Νόμος 4339/2015 - Λόγοι ανάκλησης αδειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/11/2017

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

1. Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχομένου χωρεί υποχρεωτικά με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 3 παράγραφος 1 δικαιολογητικών σύστασης των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών.

β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όρια.

γ) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο προς χορήγηση της άδειας, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, για δύο (2) διαδοχικές εταιρικές χρήσεις, η οποία δεν καλύφθηκε εντός εξαμήνου από τη λήξη της δεύτερης εταιρικής χρήσης.

δ) Μη τήρηση της υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5.

ε) Μείωση του προσωπικού κάτω από τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

στ) Τροποποίηση της χρήσης της χορηγηθείσας άδειας κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 3α του άρθρου 14.

ζ) Μη εμπρόθεσμη σύναψη σύμβασης με πάροχο δικτύου, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 14.

2. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ανακαλείται επίσης, η άδεια σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις, που ανέλαβαν οι υποψήφιοι δια των υπευθύνων δηλώσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 8.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ. την επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13.

4. Καταργείται από τη δημοσίευση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send