logo-print

Άρθρο 36 - Νόμος 4339/2015 - Προαγωγές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/10/2015

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται:

α) από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄,

β) από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ κενή οργανική θέση και τουλάχιστον εξαετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄,

γ) από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄,

δ) από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ κενή οργανική θέση και τουλάχιστον πενταετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄,

ε) από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄τουλάχιστον τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄.

2. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και υπηρεσίας σε οποιαδήποτε άλλη θέση του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), πριν από το διορισμό σε θέση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν προσμετράται στους απαιτούμενους κατά την προηγούμενη παράγραφο χρόνους για προαγωγή.

3. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄ έως και το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

4. Οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ και από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38. Η γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό.

5. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων, που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.

6. Ως προακτέοι κατά την προηγούμενη παράγραφο κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

7. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων, που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, και μετά από συνέντευξή τους ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά. Εάν οι υπάλληλοι υπηρετούνστο εξωτερικό, η συνέντευξη γίνεται με τηλεδιάσκεψημέσω διαδικτύου. Προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, που αναφέρονται στην παράγραφο 6, και συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του από την ημερομηνία διορισμού του.

8. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου, που παραλείπεται.

9. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, να κρίνει αιτιολογημένα ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος έχει κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.

10. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

send