logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 4339/2015 - Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/11/2017

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση πάροχος περιεχομένου είναι η εξής ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου:

α) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,

β) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ώρες για τους περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,

γ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος.

Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.

2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, περιλαμβάνει:

α) τρία καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα(90) λεπτών,

β) εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής μηνιαίας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα(10) ωρών,

γ) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 109/2010 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών.

3. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει:

α. καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου,

β. τις αναφερόμενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου.

4. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος (γενικής ή ειδικής στόχευσης), περιλαμβάνει θεματολογία αντίστοιχη του προσανατολισμού του παρόχου περιεχομένου.

5. Για τον καθορισμό του περιεχομένου εκπεμπόμενου προγράμματος εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξειςτου π.δ. 109/2010 (Α΄ 130).

6. Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.

7. Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος και μεταξύ των ωρών 17.00 - 23.00. Οι πάροχοι περιεχόμενου μη ενημερωτικού προγράμματος υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.

8. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των ανωτέρω ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης και σχετική βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το έντυπο ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνει με ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό όπως μεταδόθηκε κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

9. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν μεταδίδει το κατά τα ως άνω οριζόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα μεταδίδει το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις και προϋποθέσεις πρόγραμμα.

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ