logo-print

Άρθρο 17 - Νόμος 4346/2015 - Ρυθμίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/11/2015

Κωδικοποιημένο
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024

1. Οι υποπεριπτώσεις α΄ και β΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 (Α΄242), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α' Έως 300 22
B' 301-785 55
Γ' 786-1071 120
Δ' 1072-1357 135
Ε' 1358-1548 225
ΣΤ' 1549-1738 250
Ζ' 1739-1928 280
Η' 1929-2357 615
Θ' 2358-3000 820
Ι' 3001-4000 1025
Κ' 4001 και άνω 1230

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το έτος 2005 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α' Έως 300 22
B' 301-785 55
Γ' 786-1071 120
Δ' 1072-1357 135
Ε' 1358-1548 240
ΣΤ' 1549-1738 265
Ζ' 1739-1928 300
Η' 1929-2357 630
Θ' 2358-3000 840
Ι' 3001-4000 1050
Κ' 4001 και άνω 1260

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α' Έως 300 22
B' 301-785 55
Γ' 786-1071 120
Δ' 1072-1357 135
Ε' 1358-1548 255
ΣΤ' 1549-1738 280
Ζ' 1739-1928 320
Η' 1929-2357 690
Θ' 2358-3000 920
Ι' 3001-4000 1150
Κ' 4001 και άνω 1380

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0-90 0
91-100 0,90
101-120 0,98
121-140 1,20
141-160 1,85
161-180 2,45
181-200 2,78
201-250 3,05
Άνω των 251 3,72

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/1967 (Α΄132). Επίσης, περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζ΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 (Α΄152) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 (Α΄152) τροποποιείται ως εξής:

Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 (Α΄152) οι λέξεις: «ιδιωτικής και» διαγράφονται.

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 (Α΄152), προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως τις 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως τις 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων».

Στο έκτο και στο έβδομο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 (Α΄152) οι λέξεις «ιδιωτικής και» διαγράφονται.

Στο τέλος του έβδομου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 (Α΄152) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 (Α΄152) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2016 και επομένων.»

5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα εν λόγω θέματα.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23