logo-print

Άρθρο 31 - Νόμος 4354/2015 - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/2016

Κωδικοποιημένο
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

1. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), προστίθεται νέο εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής :

«Για τους υπαλλήλους των φορέων της περίπτωσης 12, η αναστολή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου ισχύουν από 1.1.2013.»

2. Από την περίπτωση β' της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4111/2013 (Α' 18) διαγράφεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση «και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας».

3. Η διάταξη της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α’ 180) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις

Βλέπε την εγκύκλιο 2/2015/ΔΕΠ σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και την Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send