logo-print

Άρθρο 33 - Νόμος 4354/2015 - Διατηρούμενες διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/2016

Κωδικοποιημένο
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:

α. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 μέχρι 31.12.2018. Για τον υπολογισμό του ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ως άνω διάταξης λαμβάνονται υπόψη όλες οι μισθολογικές και μη μισθολογικές παροχές. Η ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων αυτών ανήκει στη διοίκηση των φορέων.

β. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

γ. Της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013 (Α 216).

δ. Του άρθρου 34 του ν. 4256/2014 (Α' 92).

ε. Του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (Α' 123).

στ. Της παρ.8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α' 47).

ζ. Των άρθρων 12, 13, 14 του ν. 1566/1985 (Α' 167).

η. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 για τις τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και τη Διαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και η κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπουργική απόφαση (2/73813/0022/ 28.12.2011, ΕΓ 486).

θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 57/2007 (Α΄59).

ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄173).

ια. Της αριθμ. 38222/1357/11.4.1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄203) σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του Ν. 2065/1952.

ιβ. Του άρθρου 109 του Ν. 2071/1992 (Α΄123).

Σημειώσεις επί του άρθρου

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις

Βλέπε την εγκύκλιο 2/2015/ΔΕΠ σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και την Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

send