logo-print

Άρθρο 151 - Νόμος 4389/2016 -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012

Στο ν. 4001/2011 (Α΄ 79) προστίθεται νέο άρθρο 143Ε, ως εξής:

«Άρθρο 143Ε

Κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παρόντα Μηχανισμό συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σύμφωνα με όσα ειδικότερα οριστούν στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά τη λήξη του Μηχανισμού, ο Διαχειριστής του Συστήματος και η ΡΑΕ ελέγχουν τη συμμόρφωση του παραγωγού με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια παραγωγής του, καθώς και από την απόφαση ένταξης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση από τον παραγωγό των σχετικών όρων ή/και υποχρεώσεων, δύναται να επιβάλλεται με Απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή, η επιστροφή της εκκαθαρισθείσας τελικής ενίσχυσης, σε ποσοστό από 10% έως και 100%, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης και τη διάρκεια της παράβασης.

Λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος.

Κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής του άρθρου 143Δ και του παρόντος καθορίζεται ή εξειδικεύεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Περαιτέρω παρέχεται εξουσιοδότηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να θεσπίζει κάθε αναγκαία πράξη και να ρυθμίζει κάθε σχετικό ζήτημα.»

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ