logo-print

Άρθρο 221 - Νόμος 4389/2016 - Υπηρεσίες πυρόσβεσης στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν.3511/2006 (Α΄ 258), όπως ισχύει, ο παραχωρησιούχος κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο δύναται να παρέχει, με δικό του εξοπλισμό, μέσα και προσωπικό, υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των περιφερειακών αεροδρομίων, διατηρουμένου σε κάθε περίπτωση του δικαιώματός του να λαμβάνει υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.

2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που θα εκδίδεται μετά από απλή γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή από τους παραχωρησιούχους προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικού σχεδίου ειδικού κανονισμού πυρασφάλειας, εγκρίνεται Ειδικός Κανονισμός Πυρασφάλειας, με τον οποίον θα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα συγκρότησης ομάδων πυροπροστασίας από το προσωπικό των παραχωρησιούχων, θέματα εκπαίδευσης των ομάδων πυροπροστασίας την οποία αναλαμβάνουν είτε οι ίδιοι οι παραχωρησιούχοι είτε εξειδικευμένος ανάδοχος αυτών, η διαδικασία πιστοποίησης της αρτιότητας της εν λόγω εκπαίδευσης για τις ανάγκες παροχής των ως άνω υπηρεσιών στα περιφερειακά αεροδρόμια, τα ειδικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ομάδων πυροπροστασίας και ο τρόπος δράσης τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο Ειδικός Κανονισμός Πυρασφαλείας θεωρείται εγκεκριμένος όπως υποβλήθηκε από τον παραχωρησιούχο έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης.

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ