logo-print

Άρθρο 229 - Νόμος 4389/2016 - Λοιπές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το άρθρο 19.3.8 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο τροποποιείται έτσι ώστε η αναφορά να γίνεται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης αντί του εσφαλμένα αναφερομένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

2. Το άρθρο 6.2.1(α)(viii) έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο τροποποιείται προς διόρθωση προδήλου σφάλματος δια της αντικατάστασης των λέξεων «το οποίο» με τις λέξεις «η οποία» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η ΥΠΑ θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύμφωνα με το Άρθρο 28.4.2(α) συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Β΄ αυτού, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.»

3. Η πρώτη πρόταση του άρθρου 28.4.2(β)(ii) έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο τροποποιείται προς διόρθωση προδήλου σφάλματος δια της αντικατάστασης των λέξεων «το οποίο» με τις λέξεις «η οποία» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η ΥΠΑ, είτε κατά την ή πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 28.4.2(α) συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Β΄ αυτού, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 6.2.1(α)(viii).»

4. Το άρθρο 39.3.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο τροποποιείται έτσι ώστε η αναφορά να γίνεται στην ορθή ΠΟΛ 1022/2012 αντί της εσφαλμένα αναφερόμενης ΠΟΛ 1022/3012.

5. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3.1 «Ορισμοί» έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης προστίθεται ο κάτωθι νέος ορισμός ως εξής:

«Ως Κρατική Αεροπορική Αρχή νοείται η μονάδα της ΥΠΑ που είναι εγκατεστημένη σε καθένα από τα 14 παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, όπως αυτοί περιγράφονται στην Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αερολιμένα.»

6. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3.1 «Ορισμοί» έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης ο ορισμός των Κρατικών Υπηρεσιών τροποποιείται δια της προσθήκης της φράσης «συμπεριλαμβανομένης της Κρατικής Αεροπορική Αρχής» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Ως Κρατικές Υπηρεσίες νοούνται ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής, υπηρεσίες τελωνειακού ελέγχου και επιβολής έμμεσων φόρων κατανάλωσης, ελέγχου μετανάστευσης, αστυνομικές αρχές και εθνική φρουρά, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, καραντίνας (ανθρώπων και ζώων), κτηνιατρικές και φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες, μετεωρολογικές και αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες δημόσιων ασθενοφόρων ή άλλες υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και όσες άλλες υπηρεσίες ορίζει κατά καιρούς το Δημόσιο ως Κρατικές Υπηρεσίες.»

7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 19.3.8 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης και πριν από τις λέξεις «Έργα Δημοσίου» προστίθεται η λέξη «εκτελούμενα» και το εδάφιο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

«Το Δημόσιο θα είναι υπεύθυνο για τυχόν αφανή ελαττώματα (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Έργων Δημοσίου και τη σχετική Σύμβαση Έργων Δημοσίου) που εντοπίζονται στα εκτελούμενα Έργα Δημοσίου κατά ή πριν από την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης.»

8. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πλέον της κανονικής επιχορήγησης, με ποσό που ανέρχεται έως το ποσοστό 20% της ετήσιας αμοιβής που προβλέπεται από τα άρθρα 3.1 και 29.1.2 περίπτωση α΄ έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης. Οι δικαιούχοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διαδικασία καταβολής και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της ως άνω διάταξης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
send