logo-print

Άρθρο 232 - Νόμος 4389/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Πολιτειολογία

1. Οι παράγραφοι 14 και 16 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄152) τροποποιούνται ως εξής:

«14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξη του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν λειτουργικά έξοδα και διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 16, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, η ειδικότερη διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων παραγράφων. Με την ίδια απόφαση δύναται, επίσης, να καθορίζεται το ανώτερο ποσοστό επί του εισπραχθέντος τιμήματος, κατά το οποίο αφαιρούνται δαπάνες για έργα που η ολοκλήρωσή τους δεν κατέστη εφικτή ή για έργα που είναι ακόμα σε εξέλιξη, η ειδικότερη διαδικασία τεκμηρίωσης για τη συνδρομή των ανωτέρω περιστάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3283/2004 (Α΄210) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις συναφθείσες συμβάσεις της παραγράφου 1, υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), η οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται διάδοχος του συμβαλλομένου Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από τις εν λόγω συμβάσεις. Όπου στις συμβάσεις αυτές αναφέρεται το Δημόσιο, νοείται εφεξής το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., το οποίο έχει αρμοδιότητα για την κατάρτιση κάθε συναφούς εγγράφου και τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος προκύψει από την εκτέλεση και λύση των συμβάσεων ή εν γένει σχετίζεται με την πραγματοποίηση του σκοπού αυτών, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της λύσης και εκκαθάρισης των νομικών προσώπων που συστάθηκαν ή λειτουργούν χάριν των εν λόγω συμβάσεων. Από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η από 1.8.2010 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας εταιρίας «Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ» για την παροχή υπηρεσιών CAMO, τεχνικής υποστήριξης και σχετικών διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλισης, στάθμευσης και συντήρησης σε κατάσταση καθήλωσης των τεσσάρων αεροσκαφών τύπου AIRBUS A340-300 με αριθμούς κατασκευαστή MSN 235, 239, 280 και 292. Οποιαδήποτε δαπάνη, στην οποία θα υποβληθεί το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για τη διενέργεια των προαναφερομένων πράξεών του θεωρείται συναφής με την αξιοποίηση των προαναφερθέντων αεροσκαφών και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν.3986/2011 (Α΄152) και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.»

Ποινικός Κώδικας Ι
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
send