logo-print

Άρθρο 61 - Νόμος 4389/2016 - Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 και το φυσικό αέριο της Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 οι περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ αντικαθίστανται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 27111100 και 2711 2100   Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη
- για οικιακή χρήση 0,30
- για χρήση από τους λοιπούς κατανα- λωτές 1,50
ιη) φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω ιστ) και ιζ) περιπτώσεις 27111100 και 2711 21 00 0,35   Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη»
- για ετήσια κατανάλωση >3.600.000 Gjoule (>1.000.000Mwh) 0,30
 -για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000 Mwh) 0,35
-για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000 Mwh) 0,40
-για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360-000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000 Mwh)  0,45
-για ετήσια κατανάλωση < 36.000 Gjoule (<10.000 Mwh) 1,50

3. Η περίπτωση ιβ΄της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο έκτο και του ν. 4379/2016 (Α΄ 63), καταργείται από τότε που ίσχυσε.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.6.2016, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2017.

Ανώνυμες Εταιρίες
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

send