logo-print

Άρθρο 74 - Νόμος 4389/2016 - Λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο οποίος το συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο, συντονίζει το όργανο και εποπτεύει τις εργασίες του. Το Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ως εισηγητής ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός.

2. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, την οποία διαπιστώνει ο Πρόεδρός του, όταν παρίστανται τα τρία τουλάχιστον μέλη του. Οι εισηγήσεις των αρμοδίων καθ’ ύλην Υπουργών κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του οργάνου.

3. Στο Συμβούλιο μπορεί να μετέχουν για θέματα αρμοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή οι Διοικητικοί ή Τομεακοί Γραμματείς της παραγράφου 3 του άρθρου 75, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.

4. Προς εκπλήρωση της εντολής του το Συμβούλιο δύναται να απευθύνεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς διατύπωση γνώμης επί ζητημάτων αρμοδιότητάς της και ο Διοικητής συμμετέχει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ως παρατηρητής.

5. Το Συμβούλιο μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο. Με απόφαση του Συμβουλίου, ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των ειδικών εμπειρογνωμόνων.

6. Το Συμβούλιο μπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να συγκροτεί με απόφασή του επιτροπές και ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, για την εξέταση και έρευνα θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Για τον καθορισμό αποζημίωσης των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, ως καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

7. Η γραμματειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου ανατίθεται στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στο φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 95. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον ίδιο Υπουργό ως κύριο διατάκτη. Αρμόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (άρθρο 14 του π.δ. 116/2014, Α΄ 185).

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ