logo-print

Άρθρο 76 - Νόμος 4389/2016 - Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η Συντονιστική Επιτροπή δρώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου:

α) εισηγείται προς το Συμβούλιο προτάσεις για τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου για τα θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 73,

β) εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες των ανατεθειμένων δράσεων και τους στόχους των αποφάσεων του Συμβουλίου, παρακολουθεί το ταχθέν από το Συμβούλιο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, προϋπολογισμό δράσεων, ενημερώνει το Συμβούλιο και συντονίζει το έργο της διαχείρισης,

γ) εισηγείται τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσεων και του σχεδιασμού δράσεων και έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η επιτάχυνσή τους,

δ) ασκεί τον επιτελικό συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της αποτελεσματικής διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και των διαφόρων ομάδων που εργάζονται στο πλαίσιο αυτό και

ε) επικουρεί το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. στη σύνταξη των αναφορών και της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 73.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή, με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στην παράγραφο 1, συλλέγει και αξιοποιεί κάθε είδους υφιστάμενα στοιχεία και μελέτες και παρακολουθεί την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να εισηγείται τη σύσταση ή τροποποίηση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου, ad hoc ομάδων εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα και ιδιώτες εμπειρογνώμονες και να προτείνει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Η Συντονιστική Επιτροπή περιγράφει το έργο, τα χρονοδιαγράμματα και τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας, καθώς και το ύψος των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν.

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send