logo-print

Άρθρο 97 - Νόμος 4389/2016 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολιτειολογία

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορούν να δημιουργούνται να καταργούνται και να συγχωνεύονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες, ανάμεσα στις μονάδες αυτές και να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Ε.Υ.Δ.. Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας μπορεί να γίνει και με απόφαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Χ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μπορεί, με πράξη του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. να υπογράφουν αντί αυτού κατηγορίες πράξεων που σχετίζονται με τη Γραμματεία.

3. Με απόφασή του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να συνιστώνται, να μετακινούνται, να καταργούνται και να συγχωνεύονται Κ.Ε.Υ.Δ. ή και να ορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητά τους. Με όμοια απόφαση μπορούν να συνιστώνται σε επίπεδο γραφείου ως περιφερειακές υποστηρικτικές των Κ.Ε.Υ.Δ. υπηρεσιακές δομές με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 93 του παρόντος, τα Γραφεία Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών. Με την ανωτέρω απόφαση προβλέπονται οι θέσεις του προσωπικού των Γ.Ε.Υ.Δ., οι οποίες και κατανέμονται ανά Γ.Ε.Υ.Δ. με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τα Γ.Ε.Υ.Δ. στεγάζονται αποκλειστικά σε δημόσια ή μισθωμένα από το Δημόσιο κτίρια και η πλήρωση των θέσεών τους γίνεται αποκλειστικά με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 94. Οι παράγραφοι 2, 6 και 7 του άρθρου 90 και η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για το προσωπικό των Γ.Ε.Υ.Δ..

4. Με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μπορεί να καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και των Κ.Ε.Υ.Δ., εντός του πλαισίου του άρθρου 1 της από 29.12.1980 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 299), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126) και ισχύει, καθώς και τις ημέρες και τις ώρες εισόδου του κοινού στα Κ.Ε.Υ.Δ..

5. Τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος της διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας των κτιρίων και του εξοπλισμού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 95, καθώς και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας