logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 4427/2016 - Διεύθυνση Διοικητικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Διεύθυνση Διοικητικού αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

Α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητες:

α. Το χειρισμό θεμάτων διορισμού μονίμου προσωπικού και πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), καθώς και κατάρτισης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης μονίμου και ΙΔΑΧ προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

β. Την έκδοση σχετικών με τις αρμοδιότητες της πιστοποιητικών.

γ. Την εισήγηση προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο για την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

δ. Το χειρισμό θεμάτων για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών απουσίας, μετά ή άνευ αποδοχών, αναρρωτικών αδειών, αδειών διευκολύνσεων, καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών.

ε. Το χειρισμό θεμάτων χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

στ. Την κατάρτιση των προγραμμάτων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού.

ζ. Τη συγκέντρωση και διαβίβαση στοιχείων των υπόχρεων υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, στους αρμόδιους φορείς, για τον έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης.

η. Τη διοργάνωση και διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, στο πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο αυτής.

θ. Την εισήγηση για τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων.

ι. Το χειρισμό των θεμάτων εφαρμογής της πειθαρχικής διαδικασίας σε υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

ια. Τη χορήγηση στοιχείων στις δικαστικές, ελεγκτικές και ανεξάρτητες αρχές της Δημόσιας Διοίκησης, επί θεμάτων πειθαρχικού ελέγχου ή ποινικής δίωξης υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

ιβ. Την υποβολή στοιχείων στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια.

ιγ. Ενέργειες για την παροχή νομικής συνδρομής, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας που διώκονται για αδικήματα σχετικά με την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

ιδ. Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην άσκηση ένδικων μέσων από το προσωπικό της Υπηρεσίας.

ιε. Την υποβολή γραπτών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ιστ. Την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, επί πειθαρχικών υποθέσεων υπαλλήλων.

Β) Τμήμα Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητες:

α. Το χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, υπηρεσιακών μεταβολών, μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και στελέχωσης των οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

β. Τη διαχείριση θεμάτων επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

γ. Την τήρηση αρχείου προσωπικού όλων των υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

δ. Τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση της ψηφιακής βάσης δεδομένων προσωπικού, με κάθε στοιχείο που αφορά στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

ε. Τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

στ. Την υποβολή γραπτών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ζ. Την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, σχετικά με ευρήματα των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

η. Την ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Διοίκησης, όπως αυτό τηρείται από την Υπηρεσία Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για κάθε θέμα που αφορά στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, από την έναρξη έως τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

θ. Το χειρισμό θεμάτων πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης ΠΣΕΑ.

ι. Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση, τη διεκπεραίωση και διακίνηση εγγράφων των τμημάτων της Διεύθυνσης και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Γ) Τμήμα Διοικητικής και Πληροφοριακής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες:

α. Την εισήγηση και το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης και διάρθρωσης των οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

β. Τις εισηγήσεις για την έκδοση αποφάσεων σχετικών με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής σε υφιστάμενα διοικητικά όργανα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κατόπιν συλλογής ανάλογων εισηγήσεων, από τις οργανικές μονάδες αυτής.

γ. Τον καθορισμό των οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που δικαιούνται επίσημης σφραγίδας, καθώς και υπευθύνων για τη φύλαξη τους.

δ. Μέριμνα για την ανάρτηση νόμων, κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων, στο διαδίκτυο και την ειδική επιμέλεια, ενημέρωση και υποστήριξη των Διευθύνσεων, αναφορικά με την υποχρεωτικότητα ανάρτησης πράξεων και εγγράφων σε αυτό (π.χ. Διαύγεια).

ε. Την υποστήριξη της αποδοτικής λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης υλικού και λογισμικού των κεντρικών συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση του διοικητικού δικτύου δεδομένων, όλων των Διευθύνσεων.

στ. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια υλικού και λογισμικού, για τις ανάγκες των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και την εγκατάσταση και αναβάθμιση του υλικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των περιφερειακών συσκευών και των λειτουργικών συστημάτων και την αντιμετώπιση κάθε βλάβης σε κάθε Διεύθυνση.

ζ. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, το χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο - διεκπεραίωση εγγράφων) και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων στις οργανικές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

η. Τη μέριμνα για την εκτύπωση και βιβλιοδέτηση των κάθε είδους υπηρεσιακών εκδόσεων και εντύπων και επιμέλεια διανομής αυτών.

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση