logo-print

Άρθρο 19 - Νόμος 4427/2016 - Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

Α) Τμήμα Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών, με αρμοδιότητες:

α. Την εισήγηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας, πιστοποιητικού αξιοπλοίας και άδειας ειδικής πτήσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Την εισήγηση για την πιστοποίηση οργανισμών διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοίας, οργανισμών συντήρησης αεροσκαφών και οργανισμών παραγωγής αεροπορικού υλικού.

γ. Τη διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, προς διαπίστωση της αξιοπλοΐας των αεροσκαφών, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων του χορηγηθέντος πιστοποιητικού θορύβου.

δ. Τη μελέτη και εισήγηση, για την έκδοση διευκρινιστικών τεχνικών οδηγιών, επί της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

Β) Τμήμα Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών, με αρμοδιότητες:

α. Την πιστοποίηση εταιρειών που εκτελούν εμπορικές πτήσεις.

β. Την εισήγηση, για τη χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών και εγκρίσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πιστοποιημένων αερομεταφορέων μέσω τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων, προς την ευρωπαϊκή, εθνική και διεθνή νομοθεσία.

γ. Την έκδοση διευκρινιστικών τεχνικών οδηγιών και πληροφοριακού υλικού, επί της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

δ. Την πραγματοποίηση ελέγχων σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούν ελληνικά αεροδρόμια και ανήκουν σε αερομεταφορείς οι οποίοι δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Ελλάδας, ήτοι έλεγχοι SAFA και SACA, και σε αερομεταφορείς που υπόκεινται στον έλεγχο της Ελλάδας, SANA. Το συντονισμό των ελέγχων αυτών με την EASA και τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και την ενημέρωση της σχετικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των ελέγχων.

ε. Την πραγματοποίηση ελέγχων και τη χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων, σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο τις διαδικασίες και την εκπαίδευση του ιπτάμενου προσωπικού.

στ. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού και τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Γ) Τμήμα Πτυχίων και Αδειών, με αρμοδιότητες:

α. Την εισήγηση για την έκδοση πτυχίων και αδειών ικανοτήτων και ειδικοτήτων ιπταμένων χειριστών πολιτικής αεροπορίας, μηχανικών αεροσκαφών, πτυχίων χειριστών υπερελαφρών αεροσκαφών και υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών.

β. Την εισήγηση για την αδειοδότηση αεροπορικών σχολών ιπτάμενων χειριστών, εκπαιδευτικών εξομοιωτών πτήσης και σχολών υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών.

γ. Την τήρηση μητρώου των εκδιδομένων πτυχίων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων που απαιτούνται.

δ. Τις Εξουσιοδοτήσεις των εξεταστών, την τήρηση των σχετικών μητρώων και την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση, με τις κείμενες διατάξεις.

ε. Τον καθορισμό του αριθμού αεροϊατρικών εξεταστών (AMEs) και αεροϊατρικών κέντρων (AeMCs), καθώς και την εξουσιοδότηση - επανεξουσιοδότηση αυτών.

στ. Την τελική αξιολόγηση της ιατρικής καταλληλότητας των χειριστών αεροσκαφών. Την αρχική έκδοση πιστοποιητικών ιατρικής καταλληλότητας Class 1. Την εποπτεία του συστήματος πιστοποίησης της ιατρικής καταλληλότητας και των εξουσιοδοτημένων ιατρών.

ζ. Τη μέριμνα για τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των ιατρών και των κέντρων αεροπορικής ιατρικής, σε θέματα κανονισμών.

η. Την έκδοση αδειών λειτουργίας σταθμών αεροσκάφους, επί αεροσκαφών ελληνικού νηολογίου.

θ. Την εκχώρηση αναγνωριστικών διευθύνσεων και κωδικών.

ι. Την έκδοση περιορισμένου πτυχίου ραδιοτηλεφωνίας.

ια. Την έκδοση αδειών σταθμού αεροσκάφους-ών ελληνικού νηολογίου, την εκχώρηση διευθύνσεων και κωδικών.

ιβ. Τη μέριμνα για την αδειοδότηση μη αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών αεροσκαφών.

ιγ. Τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων.

ιδ. Την έκδοση αδειών μη αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών επί αεροσκαφών.

ιε. Τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων.

ιστ. Την τήρηση και παρακολούθηση αντίστοιχων μητρώων ελέγχων.

ιζ. Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και την εκπόνηση κανονισμών και οδηγιών.

Δ) Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας και Αεραθλητισμού, με αρμοδιότητες:

α. Την εισήγηση για την έκδοση κανονισμών λειτουργίας αεραθλητικών σωματείων.

β. Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση αεραθλητικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη και τη διάδοση του αεροπορικού πνεύματος, το χειρισμό θεμάτων διευκολύνσεων αεροσκαφών ιδιωτικής αεροπορίας και αεραθλητισμού.

γ. Την τήρηση αρχείου αεραθλητικών σωματείων και αρχείου αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα αεραθλητικά σωματεία.

Ε) Τμήμα Καταγραφής και Ανάλυσης Συμβάντων, με αρμοδιότητες:

α. Τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και διερεύνηση περιστατικών και συμβάντων σχετιζόμενων με την πτητική λειτουργία, τεχνική συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών.

β. Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης, προς τον Διοικητή, καθώς και την εισήγηση, για την ανάληψη ενεργειών και τη λήψη μέτρων αποτροπής επανάληψης περιστατικών και συμβάντων.

γ. Την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Περιστατικών και το Τμήμα Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας του Κανονισμού 376/2014/ΕΕ.

δ. Την κατάλληλη αξιοποίηση των συμβάντων μέσω συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πτήσεων για την έκδοση σχετικών οδηγιών και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ε. Τον έλεγχο συμμόρφωσης προς διαδικασίες και κανονισμούς (Compliance Monitoring) και την καθιέρωση συστήματος ποιοτικού ελέγχου.

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ