logo-print

Άρθρο 21 - Νόμος 4427/2016 - Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες (SECURITY)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Προσφορά 20%
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

Α) Τμήμα Πολιτικής Σχεδιασμού Απαιτήσεων Ασφαλείας Αερομεταφορών και Εξοπλισμού Ασφαλείας, με αρμοδιότητες:

α. Την ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (Ε.Π.Α.Π.Α.), καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

β. Την ανάπτυξη προτύπων ασφάλειας, την εκπόνηση μελετών και τον καθορισμό επιχειρησιακών απαιτήσεων και αποδεκτών πρακτικών για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.

γ. Την ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Ε.Π.Α.Π.Α.) και τον καθορισμό απαιτήσεων εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια φορέων.

δ. Τη συμμετοχή στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης (γενικές και ειδικές επιθεωρήσεις, δοκιμές ελέγχου κ.ά.) για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Ε.Π.Α.Π.Α. και του Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α..

ε. Την εισήγηση για επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις ασφάλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

στ. Την εκπόνηση τεχνικών απαιτήσεων εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με το Ε.Π.Α.Π.Α., σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής και διεθνούς εν γένει νομοθεσίας.

ζ. Το σχεδιασμό από τεχνικής άποψης των εγκαταστάσεων εξοπλισμού ασφάλειας σε μονάδες ευθύνης ΥΠΑ, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

η. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων της ΥΠΑ.

θ. Την παρακολούθηση και τον τεχνικό έλεγχο της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφάλειας αερομεταφορών σύμφωνα με το Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α.

Β) Τμήμα Παρακολούθησης Εφαρμογής Προτύπων Ασφαλείας Αεροδρομίων, Πεδίων Προσγείωσης, Ελικοδρομίων, Υδατοδρομίων και Εγκαταστάσεων Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

α. Την εξέταση ή/και την έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερολιμένων, αεροπορικών εγκαταστάσεων και υδατοδρομίων.

β. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης σε αερολιμένες, υδατοδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, κρατικές ή μη, για τη διαπίστωση εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια φορείς των προβλεπόμενων στο Ε.Π.Α.Π.Α. μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας, σύμφωνα με το Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α., καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας και πορείας αποκατάστασης των ευρημάτων των επιθεωρήσεων ασφάλειας.

γ. Την καταγραφή αναγκών και εισηγήσεις για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των εφαρμοζόμενων από τους διάφορους φορείς μέτρων ασφάλειας.

δ. Το χειρισμό θεμάτων σχετικά με την έρευνα ιστορικού προσωπικού αερολιμένων και λοιπών φορέων σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών εισόδου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται στο Ε.Π.Α.Π.Α..

Γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εφαρμογής Προτύπων Ασφαλείας Αερομεταφορέων Φορέων Φορτίου και Προμηθειών Πτήσης, με αρμοδιότητες:

α. Την εξέταση και έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερομεταφορέων, φορέων φορτίου και προμηθειών πτήσης, καθώς και εξέταση πλήρωσης λοιπών προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου και έγκριση γνωστών αποστολέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ε.Π.Α.Π.Α..

β. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης των ανωτέρω φορέων, καθώς και φορέων προμηθειών πτήσης, σύμφωνα με το Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α..

γ. Την παρακολούθηση της διαδικασίας και πορείας αποκατάστασης των διαπιστώσεων των επιθεωρήσεων ασφάλειας.

δ. Την καταγραφή ελλείψεων και εισηγήσεις για αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας των ανωτέρω φορέων.

Δ) Τμήμα Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ασφάλειας και Αδειοδοτήσεων Φορέων και Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση και έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορέων ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφαλείας (Ε.Ε.Π.Α.Α.) σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ).

β. Τον έλεγχο δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών σε ιδιωτικούς φορείς και άδειας ελεγκτή ή φύλακα ασφάλειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ε.Π.Α.Π.Α.Α..

γ. Την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών για την εγκατάσταση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

δ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης για τη διαπίστωση τήρησης και εφαρμογής των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος απαιτήσεων του Ε.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με το Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α..

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send