logo-print

Άρθρο 39 - Νόμος 4427/2016 - Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στο Διοικητή και αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

Α) Τμήμα Δικαστικό με αρμοδιότητες:

α. Τη μέριμνα για τη δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων της Υπηρεσίας και την ανάληψη όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έγκαιρη νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας επί υποθέσεων των Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, πλην των υπαλληλικών διαφορών.

β. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απόψεων των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων, την εισήγηση για τη σύνταξη τεκμηριωμένης έκθεσης απόψεων μαζί με το διοικητικό φάκελο και την προώθηση τους στα δικαστήρια.

γ. Την παρακολούθηση της δικαστικής εξέλιξης των υποθέσεων και τη γνωστοποίηση των πορισμάτων της νομολογίας στις αρμόδιες μονάδες της Υπηρεσίας.

δ. Την καθοδήγηση των υπηρεσιακών μονάδων για την ορθή εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και το συντονισμό των ποινικών υποθέσεων της Υπηρεσίας που εισάγονται στη Διεύθυνση.

Β) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με αρμοδιότητες:

α. Τη μέριμνα και το συντονισμό των καθ' ύλην αρμόδιων οργανικών μονάδων για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Υπηρεσίας και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.

β. Τη νομοτεχνική επεξεργασία και μέριμνα για την περαιτέρω προώθηση και έκδοση των κανονιστικών πράξεων σχετικά με τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας, που συντάσσονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες.

γ. Την παροχή πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας των κείμενων διατάξεων, την έρευνα σε νομικές βάσεις δεδομένων και την παροχή διευκρινίσεων σε ζητήματα νομικής φύσεως των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας.

δ. Τη συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας για τη σύνταξη απαντητικών εγγράφων και την υποβολή τους αρμοδίως, καθώς και τη συνεργασία για τη διατύπωση ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

ε. Το συντονισμό για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση μονάδες της Υπηρεσίας κάθε θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

στ. Το χειρισμό θεμάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης (ΠΣΕΑ).

Γ) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, με αρμοδιότητες:

α. Τον έλεγχο της επάρκειας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit and Control) της Υπηρεσίας και την εισήγηση για τη βελτίωση του.

β. Την επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος υπηρεσιακών μονάδων ή και υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

γ. Τον έλεγχο του συστήματος διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης, εμφάνισης και απόδοσης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

δ. Τον έλεγχο της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών και λοιπών αναφορών.

ε. Τη διενέργεια ελέγχου των παγίων προκαταβολών.

στ. Τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων στις μονάδες της Υπηρεσίας σχετικά με τα πάσης φύσεως οικονομικά και διοικητικά θέματα.

ζ. Τη διενέργεια διοικητικών ερευνών σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστούμενων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο οικονομικών αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, κατόπιν εντολής της Διοίκησης και την υποβολή σχετικής εισήγησης.

η. Την υποβολή εκθέσεων ελέγχου με ευρήματα και εισηγήσεις προς τη Διοίκηση και την παρακολούθηση συμμόρφωσης.

θ. Την εισήγηση για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης.

ι. Τον έλεγχο της πληρότητας και την παρακολούθηση εφαρμογής συστήματος και κανονισμού διαχείρισης υλικού.

ια. Την εισήγηση για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος συγκέντρωσης, ελέγχου και εκτέλεσης των δαπανών, καθώς και για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υλικού.

ιβ. Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης, στην οποία περιγράφεται το ελεγκτικό έργο και οι εισηγήσεις για τη βελτίωση λειτουργίας της Υπηρεσίας. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στο Διοικητή.

Η Διαμεσολάβηση
Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024
send