logo-print

Άρθρο 41 - Νόμος 4427/2016 - Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της ΓΔΔΟΤΥΣ αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

Α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητες:

α. Την επικοινωνία με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών προς όλες τις οργανικές μονάδες των Υποδιοικήσεων σχετικά με θέματα που αφορούν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις διευκολύνσεις του προσωπικού και την παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

β. Την σύσταση και κατανομή οργανικών θέσεων των Υποδιοικήσεων κατόπιν εκτίμησης των αιτημάτων και των αναγκών αυτών.

γ. Τη συγκέντρωση των αιτημάτων των Υποδιοικήσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, την αξιολόγηση των αιτημάτων και την προώθηση τους στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

δ. Τη διοργάνωση και διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων των Υποδιοικήσεων στο πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

ε. Τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

στ. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την επιλογή των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τη διοικητική του υποστήριξη.

ζ. Τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αξιολόγησης του προσωπικού των Υποδιοικήσεων κατόπιν εισήγησης των καθ' ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτές.

η. Την επεξεργασία πορισμάτων ελεγκτικών αρχών της Δημόσιας Διοίκησης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών βάσει των υποδείξεων των πορισμάτων αυτών σε θέματα προσωπικού.

Β) Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, με αρμοδιότητες:

α. Την καταγραφή και ανάλυση των αναγκών για τη δημιουργία εφαρμογών πληροφορικής, πλην αεροναυτιλίας, και τη σύνταξη λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.

β. Τη υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών όσον αφορά τη σωστή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.

γ. Τη μέριμνα για την ενημέρωση, τον εμπλουτισμό και τη διαχείριση του ιστοχώρου της υπηρεσίας και την ανάρτηση των πράξεων όπου απαιτείται.

δ. Τη μέριμνα για την ανάρτηση νόμων, κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο και την ειδική επιμέλεια, ενημέρωση και υποστήριξη των Διευθύνσεων αναφορικά με την υποχρεωτικότητα ανάρτησης πράξεων και εγγράφων στο Διαδίκτυο και το πρόγραμμα Διαύγεια.

ε. Την υποστήριξη της αποδοτικής λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης υλικού και λογισμικού των κεντρικών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που δεν αφορούν σε συστήματα αεροναυτιλίας, καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση του διοικητικού δικτύου δεδομένων.

στ. Την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας σχετικά με τη χρήση του δικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ζ. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικού και λογισμικού για τις ανάγκες των πληροφοριακών συστημάτων, την εγκατάσταση και αναβάθμιση του υλικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των περιφερειακών συσκευών και των λειτουργικών συστημάτων και την αντιμετώπιση βλαβών.

η. Την παραλαβή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των παραστατικών από τις οργανικές μονάδες και την εισαγωγή των δεδομένων στα ειδικά πληροφοριακά συστήματα.

Γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διεκπεραίωσης, με αρμοδιότητες:

α. Το χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων στις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας.

β. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων της Υπηρεσίας.

γ. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

δ. Την εκτύπωση και βιβλιοδέτηση των κάθε είδους υπηρεσιακών εκδόσεων και εντύπων και την επιμέλεια της διανομής τους.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ