logo-print

Άρθρο 43 - Νόμος 4427/2016 - Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης αποτελείται από οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου που υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης αποτελούνται από τα κάτωθι Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία:

Α) Τμήμα Δομικών Έργων, με αρμοδιότητες:

α. Τη συντήρηση, επισκευή και διαχείριση βλαβών των κτιριακών εγκαταστάσεων των Συστημάτων Αεροναυτιλίας, Σταθμών επιτήρησης και πλοήγησης, καθώς και των μη στελεχωμένων ή ανεπαρκώς στελεχωμένων με προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων, Περιφερειακών Αερολιμένων, Υδατοδρομίων και Ελικοδρομίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας.

β. Την υλοποίηση μικρών έργων διαρρύθμισης, βελτίωσης, επέκτασης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων υποδομής των κτιρίων της Υπηρεσίας. Την εκτέλεση έργων, μικροέργων και εργασιών συντήρησης, βελτίωσης, επέκτασης και επισκευής των πάσης φύσεως προαναφερόμενων υποδομών και κτιρίων καθώς και αποκατάστασης βλαβών σε εικοσιτετράωρη βάση.

γ. Τη σύνταξη τεχνικών περιγραφών και τεχνικών προδιαγραφών οικοδομικών εργασιών, εργασιών καθαρισμού και υλικών.

δ. Τις διαγραμμίσεις στα πεδία ελιγμών αεροσκαφών των υπό κρατική διαχείριση Αερολιμένων, των χώρων στάθμευσης οχημάτων και το χρωματισμό κτιρίων.

ε. Τη μέριμνα για τον καθαρισμό των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στην Αττική, την απολύμανση, την αποψίλωση προς αποφυγή πυρκαγιών, την παρακολούθηση των αντιστοίχων εργασιών και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη διατήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας των χώρων.

Β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με αρμοδιότητες:

α. Τη συντήρηση, επισκευή και διαχείριση βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτηριακών υποδομών των Συστημάτων Αεροναυτιλίας, των Σταθμών επιτήρησης και πλοήγησης και των μη στελεχωμένων ή ανεπαρκώς στελεχωμένων με προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων Αερολιμένων, Υδατοδρομίων και Ελικοδρομίων υπό κρατική διαχείριση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας.

β. Την υλοποίηση μικρών έργων διαρρύθμισης, βελτίωσης, επέκτασης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της υπηρεσίας.

γ. Την επίβλεψη της λειτουργίας, τη συντήρηση και τη διαχείριση βλαβών σε εικοσιτετράωρη βάση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ήτοι: υποσταθμών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συστημάτων αδιάλειπτου παροχής ισχύος (UPS) κάθε είδους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικεραυνικής προστασίας, γειώσεων και υποδομών τηλεπικοινωνιακών και δικτύων μεταφοράς δεδομένων και τη συντήρηση και διαχείριση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού, κοινού και ειδικού, ψύξης, θέρμανσης, αερισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και μέσων αυτής, των κτιρίων, καθώς και συντήρηση και διαχείριση βλαβών των αντίστοιχων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

δ. Την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων συστημάτων πλοήγησης.

ε. Την υποστήριξη με τεχνικό προσωπικό σε θέματα ομαλής λειτουργίας εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης των υπό κρατική διαχείριση αεροδρομίων, κατόπιν αιτημάτων αρμοδίων οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας και σε συνεργασία με αυτές.

στ. Τον έλεγχο σταθερών και κινητών πυροσβεστικών μέσων, τη συντήρηση και αναγόμωση φορητών πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρόσβεσης κτιρίων και τη συντήρηση - αναγόμωση δεξαμενών ξηράς κόνεως επί των πυροσβεστικών οχημάτων.

ζ. Εργασίες μεταλλικών κατασκευών συστημάτων, οργάνων και υποδομών αεροναυτιλίας - αεροδρομίων, καθώς και συντήρηση και επισκευές αυτών.

η. Την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση των μεταφορικών ταινιών των υπό κρατική διαχείριση αερολιμένων.

θ. Την επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών μερών μηχανημάτων μέτρησης ολισθηρότητας των διαδρόμων προσγείωσης - απογείωσης.

ι. Την εκπόνηση κανονισμών, οδηγιών και προγραμμάτων συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μέσων και επίβλεψη της υλοποίησης τους.

ια. Την εξασφάλιση κύριων πηγών παροχής ύδατος των Τηλεπικοινωνιακών σταθμών και τη σύνταξη ετήσιου προγράμματος ελέγχων-συντήρησης των εγκαταστάσεων και υποδομών.

ιβ. Την τήρηση και τη διαρκή ενημέρωση μητρώου όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Γ) Τμήμα Οχημάτων και Μεταφορικών Μέσων με αρμοδιότητες:

α. Τη συντήρηση και επισκευή των πάσης φύσεως υπηρεσιακών οχημάτων οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας.

β. Την προληπτική συντήρηση και άρση έκτακτων βλαβών των πυροσβεστικών και των πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων.

γ. Τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη τεχνογνωσία όλων των μονάδων.

δ. Την υποστήριξη της εκπαίδευσης οδηγών - πυροσβεστών της Υπηρεσίας, σε θέματα πυρασφάλειας.

ε. Τη σύνταξη Τεχνικών Περιγραφών και Προδιαγραφών για την προμήθεια πάσης φύσεως οχημάτων καθώς και για την προμήθεια ειδικών υλικών οχημάτων.

στ. Το συντονισμό αντιμετώπισης έκτακτων βλαβών και προληπτικής συντήρησης των πάσης φύσης οχημάτων. Προγραμματισμός - ενέργειες για την προμήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιμων συντήρησης.

ζ. Την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην Αττική και την Περιφέρεια σε εικοσιτετράωρη βάση.

η. Τη μεταφορά υλικών και οχημάτων που διατίθενται σε Περιφερειακούς Αερολιμένες. Τον καθαρισμό των διαδρόμων προσγείωσης αεροσκαφών και τη συμμετοχή στη διαγράμμιση πεδίων ελιγμών αεροσκαφών όλων των Περιφερειακών Αερολιμένων.

θ. Τη διάθεση και το χειρισμό γερανοφόρων και καλαθοφόρων οχημάτων, καθώς και ελκυστήρων για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών της Υπηρεσίας. Την ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων με οδηγούς - πυροσβέστες. Διαδικασίες για έκδοση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας, καθώς και διαγραφή αυτών.

ι. Την εποπτεία για την καλή λειτουργία των οχημάτων της Υπηρεσίας. Την τήρηση και ενημέρωση των μητρώων των πάσης φύσεως οχημάτων.

Δ) Τμήμα Μελετών Δομικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων με αρμοδιότητες:

α. Τον προγραμματισμό, την εκπόνηση, την τροποποίηση και την ανάθεση μελετών γενικού σχεδίου αναπτύξεως (MASTER PLAN) αερολιμένων, χωροταξικών, πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών.

β. Την εκπόνηση και την ανάθεση μελετών σκοπιμότητας και χρηματοοικονομικών αναλύσεων έργων αεροδρομίων με σκοπό τη συγχρηματοδότησή τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

γ. Την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων αεροδρομίων στα ευρωπαϊκά προγράμματα με προτεραιότητα στα έργα υποστήριξης αεροναυτιλίας.

δ. Τον προγραμματισμό, συντονισμό και διαχείριση των εργασιών συντήρησης που εκτελούν τα αεροδρόμια.

ε. Την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών έργων υποδομής πολιτικών αερολιμένων, οδοποιίας, έργων αποστραγγίσεων και συναφών μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και αντίστοιχων μελετών έργων υποδομών αεροναυτιλίας.

στ. Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τακτικών συντηρήσεων περιοχών κίνησης αεροσκαφών και έργων οδοποιίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος διαχείρισης οδοστρωμάτων (προληπτική συντήρηση), καθώς και την πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης (διορθωτική συντήρηση).

ζ. Την εκπόνηση και την ανάθεση αρχιτεκτονικών μελετών, μελετών φέροντος οργανισμού και περιβάλλοντος χώρου (ως προς το αρχιτεκτονικό του μέρος) των κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, όπως και τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την ανάθεση συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

η. Την εκπόνηση και τον έλεγχο μελετών φωτοσήμανσης εμποδίων ευρύτερης περιοχής αεροδρομίου και την υποστήριξη των αεροδρομίων, σε θέματα φωτοσήμανσης.

θ. Την εκπόνηση και την ανάθεση μελετών όλων των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αεροσταθμών, πύργων ελέγχου, ραδιοβοηθημάτων κ.λπ.). Οι μελέτες αφορούν σε νέες εγκαταστάσεις, καθώς και επέκταση εξυγίανση ή αναβάθμιση υπαρχουσών.

ι. Την εξασφάλιση κυρίων πηγών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδατος κ.λπ., των αεροδρομίων, τηλεπικοινωνιακών σταθμών, ραδιοβοηθημάτων, RADAR κ.λπ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς.

Α) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Β) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Ρόδου

Γ) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Κέρκυρας

Δ) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Κω

Ε) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Μυκόνου

ΣΤ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Σαντορίνης

Ζ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Κεφαλονιάς

Η) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Ζακύνθου

Θ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Καβάλας

Ι) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Μυτιλήνης

ΙΑ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Ακτίου 

IB) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Χανίων

ΙΓ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Σάμου

ΙΔ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Σκιάθου

ΙΕ) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Ηρακλείου

ΙΣΤ) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Χίου

ΙΖ) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

ΙΗ) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Ιωαννίνων

ΙΘ) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Πάρου

Κ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Σητείας

ΚΑ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Αστυπάλαιας 

KB) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Ικαρίας

ΚΓ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Καλύμνου

ΚΔ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Καρπάθου

ΚΕ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Κάσου

ΚΣΤ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Καστοριάς

ΚΖ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Καστελόριζου

ΚΗ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Κοζάνης

ΚΘ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Μήλου

Λ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Νάξου

ΛΑ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Λέρου

ΛΒ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Σύρου

ΛΓ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Κυθήρων

ΛΔ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Καλαμάτας

ΛΕ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Αράξου

ΛΣΤ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Λήμνου

ΛΖ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Σκύρου

ΛΗ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου

ΛΘ) Γραφείο Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Αερολιμένα Πάχης Μεγάρων

Οι υπό στοιχεία Ε' έως και ΙΘ' οργανικές μονάδες έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α. Την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των Ραδιοβοηθημάτων των Ραντάρ και των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

β. Το χειρισμό θεμάτων διοίκησης και κατάστασης του προσωπικού.

γ. Τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και την έγκριση δαπανών διαχείριση πάγιας προκαταβολής.

δ. Την εφοδιαστική υποστήριξη σε υλικά, τη διαχείριση υλικού και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

ε. Την εκτέλεση δαπανών και τη γραμματειακή εξυπηρέτηση.

στ. Την κατάρτιση όρων διακηρύξεων και την εισήγηση αποφάσεων κατακυρώσεων.

Οι υπό στοιχεία Κ' έως και ΜΓ' οργανικές μονάδες έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α. Τη συντήρηση των κτιρίων και έργων υποδομής του αερολιμένα, την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

β. Τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του αερολιμένα.

γ. Τη συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, του κλιματισμού των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και του μηχανολογικού εξοπλισμού του αερολιμένα.

δ. Τη συντήρηση των μεταφορικών μέσων των ειδικών οχημάτων των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων του αερολιμένα.

ε. Την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των Ραδιοβοηθημάτων, των Ραντάρ και των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

send